Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gynta

gynta

Nid yw'r anaf i'w ben-glîn wedi gwella'n iawn ond mae e'n disgwyl bod 'nôl yn y tîm ar gyfer y gêm gynta yn y Cynghrair Un-dydd ddydd Sul - yn erbyn Sir Darbi.

Ceir toriad effeithiol drachefn yn y goferu rhwng yr wythawd a'r chwechawd, ac y mae cynghanedd sain yn llinell gynta'r chechawd, yn nodweddiadol o'r math o dyndra persain a geir mewn llawer o'r sonedau hyn:

Ond mae'r aelodau'n parhau'n obeithiol y bydd canllawiau ar gael ar gyfer rhai o adrannau'r Goron cyn diwedd y flwyddyn gynta'.

Hon oedd ei gêm gynta ers saith wythnos, eto oherwydd anaf.

Bydd yn gêm ddiddorol, ychydig yn anos na'r gynta ond gêm ddylai'r Llewod ennill.

Byddan nhw'n wynebu Lloegr yn eu gêm gynta.

Ymateb Nigel Aubrey, Rheolwr Adnoddau - "Ein hamddiffynfa gynta' yw nad yw llawer o bobol yn gwybod am y mesurau sydd ganddon ni."

Bydd capten Lloegr yn cael canlyniadaur sgan heddiw ond mae on ffyddiog y bydd yn holliach ar gyfer gêm gynta Lloegr yn erbyn Portiwgal yn Eindhoven nos Lun.

Chwaraeir y gêm brawf gynta rhwng Lloegr a Phacistan ddydd Iau, ac y mae pryder ynglyn â ffitrwydd Craig White Fe gollodd e seswn hyfforddi ddoe gydag anaf i'w gefn.

Chwaraeir y gynta o rowndiau cyn-derfynol Pencampwriaeth Euro 2000 - sef honno rhwng Ffrainc a Portiwgal - yn Rotterdam heno.

Mae Sri Lanka, felly, wedi ennill y ddwy gêm gynta a bydd y drydedd - a gêm ola'r daith yn dechrau yn Colombo yfory.

Mae Cymru, felly, trwodd i'r wyth ola ond gynta bydd rhaid wynebu Seland Newydd yn Stadiwm y Mileniwm a fydd y Crysau Duon ddim yn poeni gormod ar ôl gweld perfformiad simpil y Cymry neithiwr.

'Mae'n bwysig bod Lloegr yn galw'n gywir ac yn batio gynta.

Romania sgoriodd gynta, gôl gan Cristian Chivu.

Cynhelir ymchwiliad i'r ddamwain yn Râs Fformiwla 1 gynta'r tymor yn Melbourne.

Dyma'r ardd fotaneg fawr gynta i'w chreu ym Mhrydain ers dros ddwy ganrif.

Ar ôl cael cymaint o brobleme sgoAo roedd Cymru wedi rhoi'r bêl yn y rhwyd bedair gwaith yn y gêm gynta hebddo, a hynny yn erbyn Lloegr.

Heno chwaraeir gêm gynta tîm datblygu Cymru ar eu taith yn Canada.

Mae Peter Ebdon ar y blaen o naw ffrâm i chwech yn erbyn James Wattana a phencampwr 1997, Ken Doherty, wedi ennill pedair ffrâm gynta ei gêm o yn erbyn Nick Dyson.

Enillodd Lloegr eu gêm gynta yn y gyfres griced un-dydd yn erbyn Pakistan.

Mae John Higgins yn arwain Graham Dott o chwe ffrâm i dair ar ôl sesiwn gynta'u gêm nhw.

Y ffefryn Tiger Woods syn arwain yn rownd gynta Pencampwriaeth Golff Agored yr Unol Daleithau yn Pebble Beach.

Bwriad y penwythnos oedd rhoi cychwyn ar ymgyrch fawr gynta'r mileniwm - sef y frwydr dros ddeddf iaith newydd.

Roedd Yr Albanwr Alan McManus ar ei hôl hi o wyth ffrâm i un wedi'r sesiwn gynta gyda Patrick Wallace.

'Roedd pethau'n mynd yn esmwyth iawn ym mherthynas Teg a Cassie ar y dechrau ond dechreuodd pethau fynd o chwith yn gynta pan ddaeth Steffan i chwilio am ei fam - 'doedd Cassie 'rioed wedi cyfadde wrth Teg fod ganddi blentyn cyn priodi - ac yna pan benderfynodd Beryl, mam Cassie, adael y gogledd a dod i fyw at ei merch i'r Deri.

Quins Caerfyrddin oedd yn fuddugol yn eu gêm yn erbyn Bonymaen yn Adran Gynta'r Cyghrair Cenedlaethol.

Mae blwyddyn a mwy ers i Gymru guro De Affrica yn y gêm gynta yn Stadiwm y Mileniwm.

Yn y noson gynta y tenor Marius Brenciu o Romania ddyfarnwyd yn orau.

Honno gyda llaw oedd gêm gynta Kevin Ratcliffe i Gymru a rhoddodd berfformiad gwych yn marcio dau chwaraewr perycla'r gwrthwynebwyr, Mazny a Nehoda.

Yn gynta', fod Aled wedi'i eni'n artist, ac y byddai'n bechod i chi na neb arall gladdu'r dalent sydd gynno fo.

Am gerddad dros gar pan oeddwn i wedi meddwi y ces i hi gynta,' meddai un o'r myfyrwyr yn gysurlon.

Bydd eu gêm gynta yn y Bencampwriaeth yn dechrau ddydd Gwener yn Northampton.

Mewn dosbarth nos yn Llanfairynghornwy, Môn, y clywais i gynta am y broffwydoliaeth ryfedd honno a oedd yn darogan diwedd y byd yn 'un naw naw un'.

Jaco, dywed wrtho fo be ydi'r dasg gynta.' Cododd Jaco'n swrth o'i sedd ar y fainc yn y gornel, cerddodd yn ddioglyd at Dei a sefyll o'i flaen a'i goesau ar led.

Pan ddaeth o yma gynta, roedd o'n wicked iawn, ac Abel mor strict, a mi fyddwn wastad yn cymryd 'i bart o, mae o'n gwbod.

Mae'n amlwg, felly, bod o leia' ddwy elfen yn ganolog wrth drafod gohebu tramor: yn gynta', natur y gohebydd ei hun; yn ail, y ffordd y mae'n cyflwyno'i neges.

O gymharu ag angerdd y gân gynta mae'r ail gân, syn Saesneg, yn gyferbyniad llwyr ac yn dangos bod Melys yn gallu addasu steil eu caneuon.

Nid chdi 'di'r gynta'.' 'Ifan Ifans?' 'Ia?' ''Dwi'n mynd i gal babi rwan.' Brysiodd William Huws i lawr grisiau'r bus, gan ddarn-lusgo'r hwch i'w ganlyn, wedi gwerthu'i gymydog am lai na chawl ffacbys.

Curodd Blackburn Portsmouth 3 - 1 yn yr Adran Gynta ddoe.

Mae teitl ei gyfrol, Unigolion, Unigeddau yn darlunio'r mŵd yn deg ac mae'r stori gynta' am yr ymdrech i achub rhywbeth o alanas priodas lle mae cariad wedi marw "Stori Linda%, yn nodweddiadol o fŵd stoicaidd ond tosturiol sawl stori ganddo ef.

Fel hyn dewiswyd Iesu yn gynta' i fod yn Ben, Ar bob peth oll a gre%id mewn daear, dwr, a nen; A thrwy awdurdod ddwyfol i'w gostwng iddo ei hun, Fel corff mawr maith amrywiol oll ynddo Ef ei Hun...

Cafodd Tim Henman fraw pan gollodd y set gynta cyn mynd rhagddo i guro Paradorm Srichaphan ac i ail rownd Wimbledon.

'Y dasg gynta,' meddai, a'i lais yn gras, 'y dasg gynta fydd mygio rhywun.

Chwaraeir y gêm gynta mewn rhês o gemau pwysig yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd, ddydd Sul.

Daeth peth llwyddiant i Alan Cork yn ei gêm gynta'n llywio Caerdydd.

Yn 1998 y gwelwyd Emma Francis yng Nghwmderi gynta.

Juha Kankkunen - gwr arall o'r Ffindir - mewn Subaru oedd yn gynta neithiwr.

Mae Robbie Savage yn gobeithio chwarae ei gêm gynta i Leicester City ers iddo gael llaw-driniaeth i'w benglîn lai na thair wythnos yn ôl.

Chwara teg iddo fo am ymlafnio efo chdi.' 'Mi 'dan ni 'di gneud deg pennod gynta Eseia, Mam.'

"Mi awn ni i'r Sailing yn gynta a holi pwy 'di mistar y ....." Roedd Wil Pennog yn cael trafferth i ddarllen yr enw ar fow y cwch ac ni allai Jabas benderfynu ai twpdra ynteu'r cwrw oedd yn gyfrifol.

Yn y gêm gynta ar y Cwrt Canol bydd pencampwr y llynedd Pete Sampras yn chwarae Jiri Vanekac.

Roedd Ryan Giggs yn Nhîm yr Uwch Gynghrair; Chris Coleman yn Nhîm yr Adran Gynta a dau o chwaraewyr Caerdydd - Rob Earnshaw a Josh Low - yn Nhîm y Drydedd Adran.

Ffurfiwyd Llwybr Llaethog nôl ym 1986 pan ryddhawyd eu sengl gynta, Dull Di Drais, ar label Recordiau Anrhefn.

Ar 21 Ionawr 2000, cafodd y Prif Ysgrifennydd Alun Michael gyfarfyddiad gynta'r ganrif newydd gydag aelodau Cymdeithas yr Iaith.

Pan ddaeth Kitchener Davies yn gynta' yn y gystadleuaeth sgrifennu drama drigain mlynedd yn ôl, fe wrthododd y beirniaid roi'r wobr iddo.

Yn 1997 y daeth Beryl i Gwmderi gynta a hynny oherwydd ei bod hi'n anhapus iawn yn y cartre henoed ble'r oedd hi'n byw.

Tua'r un adeg, roedd hithau'n recordio ei sengl gynta': 'She Don't Understand Him' ac yn mwynhau byw yn Llundain yn y 'Swinging Sixties'.

Ian Woosnam sy'n arwain chwaraewyr Prydain ar hyn o bryd. Mae e un ergyd yn well na'r safon ar ôl rownd gynta o 71.

Collodd Morgannwg eu gêm gynta yn Ail Adran Cynghrair Norwich Union yn Derby o bedair wiced.

Yn 1996 cyrhaeddodd Nia, merch Llew, ac achosodd Nia helyntion di-ri iddo wrth iddi yn gynta redeg i ffwrdd o gartre ac yna cael ei hun yn feichiog gyda phlentyn Hywel Llewelyn.

Os oedd ei eirie'n ein synnu, felly hefyd ei weithredoedd ac o fewn llai na phythefnos i'r mab afradlon ddychwelyd adre roedd yn enwi ei garfan gynta un a honno'n cynnwys cymaint ag wyth chwaraewr oedd heb enn;lll cap llawn i Gymru o'r blaen.

"Rwyn teimlo'n dda iawn, nawr," meddai wrth BBC Cymru'r Byd. "Chwaraes i'n dda iawn ond methodd Stephen un neu ddwy bêl yn y ddwy sesiwn gynta.

'Roedd na elfennau calonogol, roedd yr amddiffyn yn dda ac am yr awr gynta ni oedd y tîm gore.

Mae Cymru wedi colli eu gêm gynta yng nghystadleuaeth rygbi 7-bob-ochr Dubai, 24 - 14, yn erbyn De Affrica.

Cafwyd sioc fwya rownd gynta Cwpan Lloegr yn Nuneaton neithiwr wrth i'r tîm cartre, sy'n chwarae yn y Cynghrair Conference, guro Stoke o Ail Adran Cynghrair y Nationwide.

Ar ôl ennill y gêm gynta mae'r gwaith caled ar faes ymarfer Carfan Datblygu Cymru yn parhau ac yn dwysau.

Yn rownd gynta Cwpan yr FA bydd pob un o glybiau Cymru'n chwarae gwrthwynebwyr o Ail Adran Cynghrair y Nationwide.

'Pan ddaeth y newydd gynta am gynnal y rownd derfynol yng Nghaerdydd roedd pobol yn fy ffonio, ddim yn gwbod sut bydde'r chwaraewyr yn ymateb i chwarae yno.

Mae Morgannwg wedi enwi carfan o ddeuddeg ar gyfer eu gêm bencampwriaeth gynta fydd yn dechrau yn Northampton ddydd Gwener.

Chwerthin nes i pan glywes i am hyn gynta, meddai Gareth.

Daeth y rheolwr, Alan Cork, mewn i'r stafell newid ar yr hanner a doedd e ddim yn rhy hapus, meddai'r chwaraewr canol cae, Kevin Evans, sgoriodd gôl gynta Caerdydd.

Cafwyd cadarnhad fod MC Mabon aka Gruff Meredith yn ôl yn y stiwdio yn gweithio ar fwy o gynnyrch yn barod a hynny prin fisoedd wedi rhyddhau ei albym gynta lwyddiannus.

'Roeddwn i'n hoffi'r ffordd gafodd y bêl ei lledu gan yr olwyr yn enwedig yn yr awr gynta.

Hon oedd buddugoliaeth gynta Chelsea oddi cartre ers mis Ebrill y llynedd.

Mi ddudodd hi y basa'n rhaid i ni gyd gymryd twrn ar ei chario hi - un bob ochr, am ei bod hi'n drwm, a Defi John a Jim fuo raid neud gynta.

Falle bod rhai yn meddwl i ni fod yn lwcus yn ein gêm gynta yn erbyn Caerlyr ond fe aethon ni lan yna i ennill, meddai.

'Ond nawr rwy'i wedi cwrdd â'r bechgyn yma yng Nghaerdydd a maen nhw wedi bod yn gweithio'n galed yn y rhwydi a ni i gyd yn edrych 'mlân am ein gêm gynta yn erbyn Northants.

'Y sioc oedd o gynta, wrth gwrs,' meddai pawb.

Yn dilyn tymor disglaer gyda Glyn Ebwy, roedd y clo Deiniol Jones yn chwarae ei gêm gynta i Gymru.

Llongyfarchiadau i Caban ar eu halbwm gynta ac os oes gennych chi bunten neu ddwy cofiwch ei phrynu.

Chi'n gweld 'roedd 'y nhad yn fwy doniol adra, nid yn unig am y ffaith ma' ni fel teulu oedd yn clywed y jôcs gynta' (a chlywed pob un, nid y rhai dethol), ond 'roedd nhad yn ffraeth ei dafod beth bynnag fo'r sefyllfa, does dim pryd bwyd wedi mynd heibio, na fydda nhad wedi dweud, neu wneud rhywbeth doniol.

Enillodd ei chwaer, Venus, y set gynta 6 - 4 yn erbyn Martina Hingis.

Mae Clwb Criced Morgannwg wedi cychwyn ei gêm gynta ym Mhencampwriaeth y Siroedd yn Northampton heddiw.

Yn y gêm un-dydd rhwng Lloegr a Bangladesh, Bangladesh alwodd yn gywir a dewis batio gynta.

Yn y Stiwt ges i'r ymdeimlad gynta 'rioed o fod mewn 'Theatr' go iawn.

Bydd Indiar Gorllewin yn ail-ddechrau batio ar 50 am ddwy wiced yn eu gêm brawf gynta yn erbyn Lloegr yn Edgbaston.

Mae Cwmbran allan o Gwpan Intertoto ar ôl colli 1 - 0 yn erbyn FC Nistru yn Moldova yn ail gêm y rownd gynta, 2 - 0 ar gyfanswm goliau.

Yr argraff gynta' yw fod tebygrwydd mawr rhyngddyn nhw i gyd cyn belled ag y mae naws y yd y maen nhw'n ei ddarlunio yn y cwestiwn.

Er hynny, cafodd y Cymry gychwyn ofnadwy gan ildio cais yn y funud gynta.

Ar ôl sgorio chwe gôl yn eu dwy gêm gynta yn y grwp, dim ond dwywaith y gwnaeth Gwlad Pwyl greu cyfle clir i ychwanegu at eu cyfanswm.

Bydd Elgan Jones, yr asgellwr 19 oed, yn chwarae ei gêm gynta i Gaerdydd yn erbyn Caerffili heno.

Wedi iddyn nhw reoli'r hanner cynta a mynd yn agos at sgorio ar bump achlysur cafwyd camgymeriad gan Clayton Blackmore, cyn-chwaraewr rhyngwladol Cymru, yn chwarae ei gêm gynta i Fangor.

Ac mae yna eraill, druan bach, a'u hunig sgwrs nhw ydi 'Fy operation gynta' a 'Yr operation fawr ges i 'mhen dwy flynedd wedyn'.

Van Phillips a Sam Torrance sydd ar y blaen ar ôl gynta Pencampwriaeth Agored yr Eidal.

Yn rownd gynta Pencampwriaeth y Meistri sy'n dechrau yn Augusta yfory, bydd Ian Woosnam yn chwarae gyda Bob May a Sergio Garcia.

Y gêm gynta fydd honno rhwng y ddau glwb o Went, Glyn Ebwy a Chasnewydd.

'Roedd hi'n anodd iawn i Manchester United neithiwr ar ôl colli'r gêm gynta a gorfod mynd trosodd i Bayern Munich,' meddai Wayne ar y Post Cyntaf y bore yma.

Enillon nhw eu gêm gynta mewn pump yn erbyn Manchester City yn Stamford Bridge.

Lloegr a sgoAodd gynta drwy Paul Manner ac wedyn llwyddodd eu chwaraewr canol cae dawnus Glen Hoddle, i daro'r postyn ddwy waith, a'r bar.

Mae Lerpwl wedi cyrraedd eu rownd derfynol gynta yn Ewrop er 1985 ar ôl curo Barcelona yn Anfield neithiwr yn ail gymal Cwpan UEFA 1 - 0 neithiwr.