Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gynyrchiadau

gynyrchiadau

Gwnaeth un o brif gynyrchiadau animeiddiedig S4C a BBC Cymru gryn farc yn seremoni 51fed Gwobrau Blynyddol Primetime Emmy a gynhaliwyd yn Hollywood ar Awst y 4ydd 1999.

Darparodd Ram Jam a Beks gynyrchiadau safonol i'r gwrandawyr, tra cymerodd Traciau Trobwynt olwg fwy mympwyol ar y ffordd y mae cerddoriaeth yn effeithio ar unigolion drwy ganfod y trobwyntiau ym mywydau pobl fel yu diffiniwyd gan gerddoriaeth.

Cynnal arolwg o holl gynyrchiadau BBC Cymru er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchiad digonol o amrywiaeth diwylliannol ac ethnig Cymru ac y caiff materion portreadu eu monitro'n systematig.

Bu hon yn flwyddyn dda i gynyrchiadau rhwydwaith BBC Cymru, gyda llwyddiannau arbennig yn y genres rhaglenni cerddoriaeth a ffeithiol.

Mae angen dybryd i wella ansawdd y gwaith o ddadansoddi ystod eang o bynciau ar gynyrchiadau newyddion a materion cyfoes BBC Cymru.

Cadw golwg ar gynyrchiadau Newyddion a Materion Cyfoes y BBC fel y maent yn effeithio ar gynulleidfaoedd yng Nghymru.

Roedd y comisiynwyr eraill hefyd yn Uwch Gynhyrchwyr ar gyd-gynyrchiadau.

Mae dwy ran o dair o gynyrchiadau addysgol BBC Cymru yn Gymraeg, âr traean arall wedii addasun benodol ar gyfer anghenion dysgu yng Nghymru.

Gweithredu y strategaeth cyflenwi rhwydwaith y cytunwyd arni i ychwanegu at gynyrchiadau rhwydwaith gan BBC Cymru.

Mae mwy nag erioed o gynyrchiadau teledu Saesneg wedi derbyn cyfran uwch o'r gynulleidfa nag a gafwyd i raglenni rhwydwaith a ddarlledwyd ar yr un pryd.

Yn chwarae rhan David Davies, yr academig canol oed sy'n datblygu perthynas a Dafydd, mae WILLIAM THOMAS, actor Cymreig adnabyddus, sydd wedi ymddangos mewn nifer helaeth o gynyrchiadau Cymraeg a Saesneg dros y blynyddoedd..

Mae dwy ran o dair o gynyrchiadau addysgol BBC Cymru yn Gymraeg, â'r traean arall wedi'i addasu'n benodol ar gyfer anghenion dysgu yng Nghymru.

Mae rhai ohonom yn ei gofio yno yn paentio cefnlenni i gynyrchiadau drama FG Fisher.

mae'r Cyngor yn ymwybodol o ymroddiad BBC Cymru i amrywiaeth diwylliannol ac ethnig o fewn ei gynyrchiadau, a mabwysiadwyd y dull systematig tuag at y materion hyn dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

'Dwi'n ffodus fy mod i'n cael cyfle i chwarae pob math o rannau, ac i ymddangos ym mhob math o gynyrchiadau,' meddai.