Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gyrfaoedd

gyrfaoedd

* Gofalwch fod athrawon sy'n ymwneud ag addysg gyrfaoedd wedi eu briffio'n llawn am eich lleoliad

Targedau cyrhaeddiad, Datganiadau o Gyrhaeddiad a datganiadau ar ddiwedd Cyfnodau Allweddol;Y berthynas rhwng iaith leiafrifol â gyrfaoedd yn y sector cyhoeddus; h.y a ydyw'n cynyddu dibyniaeth yr iaith ar lywodraeth leol a chanolog, ac os ydyw, beth yw'r canlyniadau i awtonomi'r grŵp iaith hwnnw?

Prif bwrpas y cwrs yw eich paratoi i fod yn athrawon da a meddylgar a'ch cychwyn ar eich gyrfaoedd proffesiynol ag agweddau cadarnhaol.

* gwell gwybodaeth ac arweiniad ar gyfer addysg gyrfaoedd?

Llesteiriwyd gyrfaoedd y ddau gan dlodi a'r dicâu.

Bwriedir lansio pecyn tebyg ar gyfer addysg ac arweiniad Gyrfaoedd yn ystod yr hydref.

Anfonwch gopi%au at y canlynol: Sefydliad croesawu; pennaeth; cydgysylltydd datblygiad staff; staff sy'n gyfrifol am arweiniad mewn addysg gyrfaoedd, dealltwriaeth economaidd a chyd-weithwyr perthnasol eraill; trefnydd lleoliadau athrawon.

Datblygiad mawr arall - arlein y tro hwn - oedd lansio gwefan Jyst y Job yn cynnig gwasanaeth addysg Gyrfaoedd cynhwysfawr i bobl ifanc syn ceisio paratoi am waith yng Nghymru yn Gymraeg a Saesneg.

Yn wir, gellwch gael gwybodaeth ar amrywiaeth eang o faterion bob dydd megis gyrfaoedd, busnes, iechyd, teithio ac addysg.

* Addysg ac Arweiniad Gyrfaoedd