Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gytundeb

gytundeb

Fe awgrymodd - - fod rhywfaint o gamddealltwriaeth ynghlwm wrth y diffiniad o Gytundeb Pris Sefydlog.

Wrth arwyddo Cytundeb Belffast (neu Gytundeb Gwener y Groglith) roedd prif bleidiau gwleidyddol y gogledd, a holl bobl Iwerddon trwy refferendwm ddiwedd mis Mai eleni, yn derbyn y lle blaenllaw a roddwyd i'r Wyddeleg yn y Cytundeb.

Mae Lazlo wedi gwrthod ei ryddhau cyn diwedd ei gytundeb.

Mae'n galonogol ein bod wedi llwyddo i ddod i gytundeb gydag S4C i ddarlledu'r Cynulliad Cenedlaethol yn fyw ar S4C2.

mae'r gôlwr Mark Walton wedi cwblhau ei drosglwyddiad i Gaerdydd ar gytundeb dwy flynedd.

Yn arwyddocaol cyhoeddwyd codi'r gwaharddiad hwnnw ddiwedd 1992 gan Syr Patrick Mayhew, a hynny fel rhan o'r negodi manwl rhwng y Llywodraeth Brydeinig a Sinn Féin a arweiniodd at gadoediad cyntaf yr IRA a'r broses heddwch a gynhyrchodd Gytundeb Belffast.

Ond mae llywydd Cymdeithas Pêl Droed Cymru, Des Shanklin, wedi dweud y bydd Hughes yn aros gyda Chymru am weddill ei gytundeb.

Mae Mark Hughes, rheolwr tîm pêl-droed Cymru, wedi ymuno â chlwb Blackburn Rovers ar gytundeb deunaw mis.

Pwysleisiodd yn ei ddatganiad fod gan John Hollins ddwy flynedd arall o gytundeb fel rheolwr - mi wnaeth o arwyddo'r cytundeb yn gynharach yn y tymor - a bod cwmni Ninth Floor, perchnogion presennol y clwb yn bwriadu parchu'r cytundeb hwnnw.

Ond, rhaid disgwyl y byddant yn atebol i gynllun iaith os ydynt yn darparu gwasanaeth trwy gytundeb uniongyrchol i gorff cyhoeddus sydd ei hunan yn gweithredu cynllun iaith statudol.

Mae blwyddyn yn weddill o gytundeb Hollins gydag Abertawe.

"Mae'n deimlad cymysg iawn achos mae rhywun wedi bod yma mor hir - mae cymaint o ffrindiau yma, cymaint o atgofion." Er ei fod yn cyfadde' iddo fod yn anfodlon gyda'i sefyllfa waith, dyw natur ei gytundeb gyda'r BBC ddim yn caniata/ u iddo ddatgelu rhagor.

Mae Everton wedi gofyn i Mark Hughes ymestyn ei gytundeb gyda'r clwb am flwyddyn arall.

Yn ôl llefarydd ar ran Cymdeithas Pêl-droed Lloegr mae na gytundeb na fydd y cae yn cael ei ddefnyddio am ddeng niwrnod cyn y ffeinal.

Caiff personau heblaw Aelodau annerch pwyllgorau mewn ieithoedd eraill drwy gytundeb ymlaen llaw â'r cadeirydd' -- mewn lle amlwg yn ystafell y Pwyllgor neu ar gardiau bach ar y bwrdd o flaen pob aelod.

Ond parhawyd y streic gan undebau eraill a fynnai Gytundeb i Bawb', sef cydnabyddiaeth i bob undeb.

Roedd wedi cael yr arian trwy gytundeb teg, cytundeb a allasai fod wedi gweithio yn ei erbyn.

Cyhoeddodd BBC Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru gytundeb darlledu newydd ar gyfer y mileniwm.

Mae amddiffynnwr canol cae Llanelli, Andrew Mumford, eisoes wedi ymuno ag Abertawe ar gytundeb blwyddyn.

Mae gan Bellamy gytundeb pedair blynedd gyda chlwb Highfield Road - ac, yn gyhoeddus o leia, mae hi'n ymddangos y bydd yn parchu'r cytundeb hwnnw.

Gwyddom yn dda am gytundeb Dydd Gwener y Groglith, a'r wythnos hon, cafwyd dychwelyd i Gynulliad Gogledd Iwerddon ar drothwy'r Dyrchafael.

trwy ddod i gytundeb â'r cwmni, yr oedd david hughes wedi rhoddi caniatâd iddynt ddefnyddio ei ddyfais drwy'r holl o ogledd america, ond cadwodd yr hawliau eraill iddo ef ei hun.

Deuir i gytundeb eglur, gofalus, a Manawydan yn gwylio ar bob manylyn.

grant arall a byddwn yn ceisio dod i gytundeb gyda'r Awdurdodau

Bu'r cyfan yn llwyddiant mawr, ac arwyddais gytundeb yn y fan a'r lle i fynd yno deirgwaith y flwyddyn, ac mi rydw i'n dal i fynd yno hyd heddiw.

Ddoe, hefyd, arwyddodd yr amddiffynwr canol Matthew Bound gytundeb newydd tair blynedd gyda'r clwb.