Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ha

ha

A dyna fi, yn hollol anfwriadol, wedi taflu dr oer ar yr 'ha ha' a minnau wedi bwriadu codi'ch calonnau chi, a f'un innau i'ch canlyn.

Ha<span style="color:darkred;font-weight:bold"> ha.

Nid tŷ ha.

Ac i'r rhai hynny ohona chi sydd wedi bod yn bwyta siocled plaen yn lle siocled llaeth gydol y blynyddoedd yn meddwl y gwnaiff o lai o gyfraniad i faint eich bol, does gen i ond dau air; Ha blydi ha.

Fel yn y byd llyfrau, mae hi'n rhatach ac yn haws marchnata o gwmpas y ddwy Eisteddfod yn yr ha', a'r Nadolig yn y gaea'.

Ilicin yw'r gwenwyn sydd yn amddiffyn hâd y goeden gelyn, cemegyn sydd yn gallu achosi llesgedd, cyfog a dolur rhydd yn y sawl sy'n mentro ei fwyta.

Bachgen tawel arall a ddaw i'm cof, un a fu'n gweithio gyda ni fel un o'r myfyrwyr yn ystod yr ha', oedd un o ardal Nanhoron a ddaeth yn fardd y Goron.

dylai hynny fod yn ddigon i beri i unrhyw lygoden feddwl ddwywaith cyn ymosod ar hâd y goeden Ilex.

Rhaid cofio, fodd bynnag, mai nod theori yw egluro yn hytrach ha disgrifio; ac, er mwyn egluro, y mae elfen o haniaethu (neu symleiddio) realiti yn hanfodol.

Anthony Hopkins, Richard Gere, Sean Connery, Meg Ryan, Hugh Grant- maen nhw i gyd yn dod i Gymru yr ha' yma i wneud ffilmiau mawr drud.

Mae'n debycach i'r llygoden yn yr ystyr iddi ddifa hâd yn ogystal a chnawd y ffrwythau.

Ha!

Heblaw, Saeson bia hannar tai'r ardal 'ma erbyn hyn a dim ond yn yr ha mae'r mwyafrif ohonyn nhw yma." "Ia...ond mae 'na Gymry ar ôl yma ac acw," atebais yn ddiargyhoeddiad.

Mae Mis o Fehefin a Ha' Bach Eigra Lewis Roberts yn darlunio'r gwahaniaeth i'r dim.

I'r gwrthwyneb, yr 'ha ha' ac nid y 'b h' sy'n atseinio yn fy nghlustiau i'r tro yma.

Y mae hâd mwstardd yn dra meddyginiaethol...Cymerir hwynt weithiau yn gyfain, llonaid llwy ar unwaith, rhag y parlys, dyfr-glwyf, a drwg ansawdd y corph.

Os mai siwgwr fel arfer sydd yng nghnwd y ffrwythau, gwenwyn yn aml sydd yn yr hâd.

Os nac 'ych chi wedi anadlu naws a sawr y glowr yn eich ffroenau chi, os nac ydach chi yn gwybod fel yr oedd yr hen dipiau glo yn chwysu yn yr ha', fedrwch chi ddim sgrit`ennu amdano." Roedd chwaer y dramodydd, Letitia Harcombe, a gymerodd ran y butain, wedi dweud ei hun tod y ddrama' n agos at y gwir a i bod yn gwybod am deuluoedd a oedd mewn sefyllfa debyg.

Yn Llangollen edrych am burdeb a dilysrwydd y traddodiad wna'r beirniaid, oedd yn bobol wedi'u trwytho yn nhraddodiadau gwerin a dawns gwledydd y byd, a gan mai saith o'r math yma o wyrda oedd yn tafoli yn Mallorca, penderfynwyd cadw at y ddwy ddawns oedd wedi ennill coron Llangollen inni, sef 'Cadi Ha' a 'Dawns y Glocsen' fel ein dawnsfeydd yn y gystadleuaeth.

Mi gewch hwylio'ch llong ynddo fo, ha ha ha...

Mae'n anodd dychmygu Bob Tai'r Felin yn canu Alelwia Ha-Haleliwia oedd hi bob amser iddo ef!

Dyddia'r 'Cadi Ha' yn ôl i amser cyn Crist.

Tanlinellwyd y pwynt, ond mewn modd cymeradwyol, gan Ifor Williams yn ei 'Ragair': Os eich amcan yn prynu'r gyfrol hon oedd cael stori anturiaethus, 'o gyfnod y rhyfel degwm', a chwithau i ddal eich hanadl wrth ruthro drwy ei digwyddiadau cyffrous, ha wŷr, ewch yn ol i ffeirio Gŵr Pen y Bryn am gyfieithiad o chwedl Saesneg.

Hwyrach y daw cyfle eto i sôn am y plant a'r myfyrwyr, neu y 'stiwdants' fel y'u gelwir, neu 'hogia' ha% gan rai.

Dim pryder ar wahân i nosweithiau rhy rewllyd cefn gaea a haul rhy boeth canol ha.