Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

haerllug

haerllug

Agwedd haerllug y Ffrancod ar ei waethaf.

Dydw i ddim yn disgwyl i chi ymddiheuro am eich ymddygiad haerllug ond, o leia, fe fedrech chi egluro." "O," ochneidiodd yntau, a dechrau siarad fel petai'n siarad â phlentyn.

roedd Bethan wedi ysgrifennu'n gymen a haerllug: Beth amdano?

Mi gofiaf y dull haerllug y penderfynasom yn union fel y rhannai brenhinoedd Sbaen a Phortiwgal yn yr Oesoedd Canol y byd rhyngddynt - fod John Bwlchyllan yn mynd i helpu i sefydlu mudiad iaith, a minnau i edrych ar ôl yr agwedd wleidyddol.

Pechasai'n enbyd: oni churasai'n haerllug ar y drws a hynny â Phregethau W.

Rhedai'r cwestiynau haerllug drwy ei hymennydd, un ar ôl y llall wrth iddi sefyll yn syfrdan yng nghanol yr orsaf wasanaethau.

Ac rydw i fod i dalu 200 am fod mor haerllug â dewis cyffur saffach na'r alcohol a baco mae'r ynadon yn eu cymeryd.

Un o'r achosion diweddaraf o hyn oedd dyfarniad bwriadol, haerllug y Tribiwnlys Diwydiannol drwgenwog hwnnw ym mae Colwyn rhyw flwyddyn yn ôl, nad oedd gan Gyngor Sir Gwynedd yr hawl i fynnu bod gan ymgeiswyr am rai swyddi wybodaeth o'r Gymraeg.

Roedd llais cras, haerllug Owen Owens yn swyno pawb ohonom.

Fe Mm yn ddigon haerllug unwaith i ofyn iddo p'un o'r cerddi yn Dail Pren oedd orau ganddo ef.

'Chi oedd y ferch oedd mor haerllug â dweud wrtha i neithiwr fod y mawr yn ddrwg a'r bychan yn ddel!' Deifiodd y swyddfa â'i lygaid wrth edrych o gwmpas Mae'r bychan yn ddel, ydi o, Miss Richards?

Wel, gadewch i ni fod yn haerllug.

Ni allai Iddewon na Christnogion gydnabod ei ddefnydd haerllug o'r fath deitl na phlygu glin i greadur mor goeg.