Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

halogiad

halogiad

Darparodd Duw, yn ei oruchwyliaeth drugarog, ffyrdd i ddileu'r halogiad hwn drwy aberthau penodedig, fel y'u nodwyd o fewn i'r ddeddf Iddewig.

Nis gwelir fel rhywbeth hanfodol gynhenid yn y ddynoliaeth, yn halogiad meidrol, ond fel rhywbeth a amlygid mewn troseddau moesol megis anghyfiawnder,anonestrwydd, gorthrwm, trais a chreulondeb.

Y mae'r halogiad hwn yn dieithrio dyn oddi wrth Dduw.

Gwelir pechod fel halogiad neu heintiad sy'n effeithio'r pechadur.

Yr ateb i iacha/ u'r halogiad hwn yn ôl y dehongliad offeiriadol yw'r gyfundrefn aberthol.