Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hanghenion

hanghenion

Y math arall o wybodaeth fyddai ei angen arnoch ydi gwybodaeth ymarferol o nodweddion a defnydd y gwahanol opsiynau, fel y gallech ddewis y model sy'n cwrdd orau a'ch hanghenion cyfredol ac i'r dyfodol.

Cânt dasgau sy'n eu herio ac sy'n briodol i'w hanghenion a lefelau eu datblygiad.

Aeth ei wraig ymlaen i ddweud iddo ddechrau pregethu ynghylch ei hanghenion hi a gofyn am Feibl.

Eich dymuniadau a'ch hanghenion personol chi fyddai'n penderfynu'r union nodweddion fyddai eu hangen.

Pe gallwn, wrth fynd, ddysgu mwy am eu cyflwr a'u hanghenion, yna gallai ein gweddio fod yn fwy penodol, ac o'r herwydd yn fwy effeithiol.

Geilw'r Pwyllgor am gadw addysg yn wasanaeth barhaus i blant, pobl ifanc ac oedolion, sy'n atebol i'r gymuned gyfan, sy'n cydnabod ei hanes a'i thraddodiadau ac sy'n fyw i'w dymuniadau a'i hanghenion ar gyfer y dyfodol.

Yn anffodus, ar yr adeg pan oedd angen casglu'r wybodaeth yma yn y Swdan, nid oedd yr offer technolegol ar gael ar gyfer ein hanghenion.

Rhaid treiddio i ddirgelion eu hanghenion ysbrydol hefyd.

Mae ei swydd newydd yn cyfuno cyfrifoldeb dros arwain a rheoli holl weithgaredd peirianyddol S4C yn ogystal â'i hanghenion Technoleg Gwybodaeth.

Nid oedd gennym recordydd fideo symudol a allai weithio heb gyflenwad trydan, ac yn ychwanegol at hyn nid oedd modd prynu camera fideo lliw symudol am bris rhesymol a fedrai ateb ein hanghenion.

* gan ystyried yn llawn eu cefndir a'u hanghenion diwylliannol, crefyddol ac ieithyddol.

Mae ein hanghenion ni yng Nghymru - ac yn enwedig yn y Gymru wledig gyda llawer o ysgolion bychain - yn gwbl wahanol.