Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hapel

hapel

Arolygu safle ac amserlen BBC Radio Wales er mwyn cryfhau ei hapêl gyffredinol i gynulleidfa eang ar draws Cymru gyfan, ac i alluogi'r orsaf i gystadlu'n effeithiol gyda gwasanaethau newydd.

Ochr arall y geiniog yw i'r ddau gwmni mawr fod yn angau i nifer o siopau llyfrau llai - yn enwedig rhai sy'n gwerthu llyfrau arbenigol mwy cyfyng eu hapêl.

Oherwydd natur y gyfrol hon, mae ei hapêl yn eang - yn wirioneddol fyd-eang.

Hunaniaeth - Un o uchafbwyntiau'r albwm a chân sy'n rhyngwladol ei hapêl.

Cyffyrddir yn ogystal a strategaethau dysgu gwahanol megis "hunan addysgu cynhaliol," trefnu nodiadau a'u symleiddio ar gyfer plant a phroblemau iaith sydd yn benodol i un pwnc; agweddau cyffredinol a welwyd wrth arsylwi mewn ysgolion sydd yn fwy eang eu hapel ac yn berthnasol i unrhyw athro.

Diddordeb mewn llyfrau eang iawn eu hapêl yn unig yw diddordeb y siopau llyfrau mawr.

Ond, fel sy'n addas ar gyfer Nofel y Mis, ni ddylid cyfyngu ei hapêl i'r ifanc yn unig.

Ond anos o lawer oedd sicrhau newidiadau ym meysydd fel tai a thwristiaeth nag ymgyrchoedd symlach eu nod a'u hapêl fel mynnu ffurflenni neu arwyddion ffordd dwyieithog.

Fyddai hynny ddim yn bosib,wrth gwrs, am bod Llafur yn hoelio'i hapêl bron yn llwyr ar Mr Blair ei hun.

Mae'n siŵr y gellid rhoi llawer ateb, ond byddai nifer ohonom yn cytuno i weld arwyddocad arbennig mewn cerdd eisteddfodol arall, na chollodd ddim o'i hapel na'i grym gyda threigl y blynyddoedd.