Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hapusrwydd

hapusrwydd

Wedi'r cyfan, credid mai gwraig fedrus oedd un o'r prif anghenion i sicrhau hapusrwydd teulu a oedd yn dibynnu ar y môr am ei gynhaliaeth.

Bob iechyd a hapusrwydd i'r ddau ohonoch i'r dyfodol.

'Roedd Mrs Mac a Glan wrth eu boddau ond byr fu'r hapusrwydd.

Mae ei ffrog gotwm ysgafn yn esmwyth i'r cyffyrddiad, ac mae 'na gymaint o hapusrwydd ynof.

Llwyddodd Kath i amharu ar yr hapusrwydd hwnnw a daeth tro arall ar fyd Mrs Mac pan ddychwelodd Kirstie i'r Cwm yn haf 1997.

PRIODAS: Dymuniadau gorau a phob hapusrwydd i Mr a Mrs Gareth Evans, Yr Hafod yn eu bywyd newydd.

Cafodd Mrs Mac ailgynnig ar hapusrwydd yn 1997 pan ddechreuodd gael affêr gyda Dyff.

Cyhoeddwyd y papur syn dweud hyn yn rhifyn Hydref o'r Economic Journal gan ddau Athro Prifysgol, Bruno Frey ac Alois Strutzer, sydd wedi dod i'r casgliad nad yw hyd yn oed penderfyniadau gwleidyddol yn effeithio ar faint hapusrwydd pobol gyda datganoli - maen nhw jyst yn hoffi datganoli doed a ddel.

O'r dydd y'm ganed, y fam a'm dygodd i'r byd a fu'n brif elyn fy hapusrwydd, a hi sy'n eistedd gyferbyn â mi bob pryd bwyd.

Iesu oedd 'i holl fyd e, a phan groeshoeliwyd Iesu, teimlodd Tomos golled bersonol, yn fwy na'r lleill; ei hapusrwydd, ei obaith a'i hyder yn ffradach y cwbwl ar ben.

Ymlaciodd eto a mwynhau cynhesrwydd ei blancedi gan lithro'n freuddwydiol-ddyfnach i gofio am yr hen hapusrwydd, y dyddiau melyn cynnar, yn arbennig cofio'i Hewyrth Joseph yn cyrraedd Trefeca mewn chaise o Lundain i adfer ei iechyd yn y tawelwch.