Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

harry

harry

Yn ei waith ceisiodd Harry Hughes Williams gyfleu ei ymateb i hyn, gan symleiddio a rhoi mynegiant i'w ganfyddiad mewn paent.

Dyma eiriau Harry Roberts, "Roedd ffrancon yn medru chwarae'r organ yn well hefo'i draed na 'Mr X' hefo'i ddwylo!!"

Yng ngwaith Harry Hughes Williams nid yw techneg trin paent byth yn nod ynddo'i hun.

Aeth Mrs Williams allan i ddweud yr hanes wrth Harry Allen yn ei siop flodau yr ochr arall i'r stryd.

Un peth yr ydw i yn ei hoffi am Harry Potter ydi ei fod o'n dewina yn yr hen fesurau.

Dusty Springfield, Stanley Kubrick, Dirk Bogarde, Cardinal Basil Hume Syr William Lloyd Mars-Jones, Emyr ( Feddyg) Jones, Meredith Edwrads, Elfed Lewis, Peter ( Goginan) Davies, Guto Roberts, Ioan Bowen Rees, Mathonwy Hughes, J.E.Caerwyn Williams, Raymond Edwards, Elen Roger Jones, Ifor Wyn Williams, Dick Richardson, Moc Morgan, Clive Jenkins, Esme Kirby, Syr Harry Llewellyn, Harriet Lewis, Eirene White, Gwyn Jones( Llenor ) yn marw.

'Mwrdwr' oedd ei gair hi wrth ddisgrifio'r cyffro yn nhŷ'r Yafais, ond cymerodd Harry'r peth fel ffordd o siarad - wedi'r cyfan, roedd yn hen gyfarwydd a sŵn cweryla yn dod oddi yno.

Clip ffilm oedd hon oedd yn fy atgoffa o sgets Harry Enfield yn dangos pêl-droedwyr y gorffennol yn chwarae yn erbyn tîm cyfoes ac yn cael braw o'u gweld yn cusanu ar ôl iddyn nhw sgorio.

'Mari Graham Moss' oedd ei henw iawn, 'Mrs Maria Graham Walwyn' wedi iddi briodi a Harry Walwyn, ymfudwr i Gymru o Barthau Sir Henffordd.

Yno hefyd yr oedd ei mam Jane Roberts, ynghyd a Laura Edwards y forwyn a phedwar yn lletya, sef: Harry Hornsby, o Leamington oedd yn gweithio yn y banc; Thomas Evans o Landdwyn, bugail; Alun ac Aneurin Lloyd o Lanelwy, un yn dwrne a'r llall yn y banc.

Cynhyrchodd Presentable Productions hefyd Wild About Harry, portread hoffus o un o ddiddanwyr mwyaf poblogaidd Cymru, Syr Harry Secombe.

Artist synhwyrus iawn oedd Harry Hughes Williams.

Ond stamp Harry Hughes Williams sydd arnynt.

Roedd Harry Hughes Williams yn arbennig o fedrus yn defnyddio techneg i gyfleu'r hyn a alwodd Paul Nash yn 'ysbryd lle'.

Roedd Harry Hughes Williams yn baentiwr talentog a brwd o dir a daear Gogledd Cymru, ond mae ei ddiymhongarwch yn gur pen i'r hanesydd celfyddyd a fynn sôn amdano.

Geni Harry Secombe.

Roedd penderfyniad Harry Hughes Williams i ddychwelyd i Fôn yn barhaol ar ddiwedd ei gwrs yn y Royal College - lle'r enillodd wobr Prix de Rome - yn benderfyniad dewr.

Maen nhw'n disgwyl cwsmeriaid wrth y miliynau i'r Harry Potter diweddaraf.

Mae Harry Redknapp yn honni iddo gael ei ddiswyddo gan West Ham.

Cyfrol yn dathlu hanner can mlynedd o ddiddanu gan Syr Harry Secombe a fu farw yr wythnos hon.

mae'r llyfr hefyd yn tanlinellur hyn rydyn ni i gyd yn ei wybod yn barod - fod Cerys yn seren hollol unigryw, er fod hi'n cael ei chymharu â phob cantores ers degawdau, o Janis Joplin i Debbie Harry.

Cofiaf y diweddar Harry Roberts, cyn gadeirydd y Cor, ac yn un o'r dynion mwyaf ffraeth i mi ei adnabod, yn adrodd hanes y Cor yn canu mewn tref gyfagos ac organydd y capel, lle cynhaliwyd y cyngerdd, a oedd hefyd yn adnabyddus fel cerddor, yn gwrthod i Ffrancon gael defnyddio'r organ!

Er ei fod ar un olwg wedi ei ynysu yng Ngogledd Cymru, doedd diddordebau artistig Harry Hughes Williams ddim yn rhai plwyfol.

Mi fyddwn i'n tybio felly y byddai apêl yr Harry Potter diweddaraf yn fawr iawn pe byddai yn llyfr Cymraeg ac yntau dros chwe chan tudalen i gyd.