Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

heddwas

heddwas

Yn naturiol, siaradais Gymraeg, ac roedd hyn yn ffodus, gan fod heddwas di-Gymraeg annymunol yn rhedeg y sioe, ac yn amlwg yn joio ei waith.

Bu'n blismon ers saith mlynedd gan dreulio'r holl amser hwnnw yn Llanelli, fel heddwas stryd yn gyntaf ac yna fel ditectif gwnstabl.

Canolbwyntiodd Night Moves, cyfres o bedair drama radio a ysgrifennwyd gan Rob Gittins (sydd wedi ysgrifennu straeon ar gyfer EastEnders), ar fywydaur heddwas, y fadam, y bownser ar gyrrwr tacsi.

'Diddorol iawn, Gemp,' meddai'r heddwas.

Yr heddwas John Gordon, a gollodd un goes pan ffrwydrodd bom y tu allan i siop Harrods, Llundain, y llynedd, wedi colli'i goes arall yn dilyn llawdriniaeth.

Camodd dros yr Heddwas a tharo'i phen i mewn i ddrws y siop lysiau ar gornel y sgwâr.

Cododd yr heddwas ei ben a syllu'n amheus ar Huws Parsli.

Cymerodd Nel y cyfle i ddarllen y graffiti y bu'r heddwas yn ceisio'i lanhau.

Gweithred ddigon diniwed ond un a gynddeiriogodd rhyw bwt o heddwas yn arw.

Canolbwyntiodd Night Moves, cyfres o bedair drama radio a ysgrifennwyd gan Rob Gittins (sydd wedi ysgrifennu straeon ar gyfer EastEnders), ar fywydau'r heddwas, y fadam, y bownser a'r gyrrwr tacsi.