Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

heglwysi

heglwysi

Yn un peth, y mae'r hyfforddi plant mewn canu a nodweddai ein heglwysi gynt bron wedi diflannu.

Fel y mae hi yn drai ar ein heglwysi yng Nghymru.

Hwy oedd yn cyfryngu safonau, gwerthoedd a delfrydau eu heglwysi yn y byd o'u cwmpas.

Gogoneddwn dy ras am y bendithion lawer a gawsom trwy waith ein heglwysi.

Tristwch mawr ein heglwysi tros rannau helaeth o'r wlad yw eu bod wedi colli cysylltiad i'r fath raddau â'r genhedlaeth iau.

Gweddi: Edrych yn dy dosturi, O Arglwydd, ar ein heglwysi.

Ni adawodd Duw ei Hun yn ddi- dyst yn ein heglwysi a'n hardaloedd.

Byom ar ein hennill o'u cael yn ein mysg ac yn ein heglwysi, a bydd ardal Llanilar yn siwr o elwa am yr un rhesymau.

Y rhan o'r Beibl sy'n ei gynnig ei hun fel un addas wrth weddi%o tros ein heglwysi heddiw yw Gweledigaeth Dyffryn yr Esgyrn Sychion.

Pelagiaeth yn fwy na dim sydd wedi gwagio'n heglwysi a'n capeli.

Fel ninnau oll sydd ar ôl ym mywyd ein heglwysi: tlodion yn yr ysbryd ydym.

Diflannodd y cyfamod yn mwyafrif ein heglwysi a hwnnw oedd y cyfrwng cyhoeddus i warchod y ffin.

A gwyr arweinwyr ein heglwysi mai gwaith pur ddigalon yw ceisio sicrhau gweithgarwch ac ymroddiad gan aelodau eglwysig nad ydynt mewn gwirionedd yn Gristionogion argyhoeddedig.