Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

heneiddio

heneiddio

Yr wyf yn sylweddoli fwyfwy wrth heneiddio mor gbwysig yw mwynhau daioni yr anrhegion hyn...

Mae yr Athro T Gwynn Jones yn disgrifio Ynys Afallon felly yn Ymadawiad Arthur, ac yn ei gerdd Tir Na N'og nid oes heneiddio yn bod.

Yr adeg honno roeddynt yn dai hardd mewn rhan ddymunol o'r dref, ond dros y blynyddoedd, wrth i'r perchenogion heneiddio oedd cyflwr eu tai wedi dirywio.

A hyd heddiw, er yr holl ymdrech gynnar, fe fyn ymadroddi o'r fath frigo o dro i dro wrth i mi lefaru Saesneg yn enwedig fel yr wyf yn heneiddio.

Cydnabyddai hefyd fod y dewin hwn o Dywysog yn dechrau heneiddio a digon prin y byddai'n ymladd brwydrau yn y Deheubarth mwy.

Fi'n gwneud y fath beth: mae'n rhaid 'mod i'n heneiddio.

Ond mae yna gysur bob amser i'r Cristion sy'n teimlo ei fod o'n heneiddio.

Mae'n gwneud i'r croen heneiddio ac rwy'n croesawu diwrnod i roi sylw i'r afiechyd.

Fodd bynnag, erys problemau o hyd ynglŷn ag effaith sustem gludiant cyhoeddus Gwynedd ar yr amgylchedd, megis y ffaith fod y cerbydau, yn gyffredinol, yn heneiddio.

Y dail cennog sydd gochaf, ond mae'r dail ifanc yn eithaf coch tra mae'r crychni ynddynt, ond wedyn yn glasu wrth ledu a heneiddio.

Rhaid chwilio am ddull haws o farchnata wrth imi heneiddio!