Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

henwi

henwi

Ymhlith y diddordebau eraill a nodwyd roedd cerdded, gwau/ gwnio, cerddoriaeth, nofio (pob un o'r rhain yn cael eu henwi sawl gwaith), pysgota, ysgrifennu, eisteddfota, ffotograffiaeth, magu plant, gwylio adar, beicio, gwaith gwirfoddol ac arlunio.

Cafodd nifer o ysgolion Cuba eu henwi ar ôl Che Guevara.

O'r ychydig dros filiwn o rywogaethau o drychfilod sydd wedi eu henwi credir bod o leiaf pymtheg y cant o'r rhain yn drychfilod parasitig (h.y.

Bu'r hanner canrif diwethaf yn gyfnod pan welwyd cyfres o chwyldroadau rhy niferus i'w henwi i gyd.

Teimlodd y poer yn llifo i'w geg wrth eu henwi.

Mae dau aelod o dîm Stade Franšais, wedi'r holl ddadlau, nawr wedi clywed eu bod yn cael eu henwi am chwarae brwnt honedig yn erbyn Abertawe.

Ni fedraf eu henwi i gyd, ond cofiaf am rai ohonynt: Barbara Llwyd, Myfanwy Morgan, Mrs Thomas y Fron Goch a'i theulu.

Am y dyrnaid o Fohemiaid y gellir eu henwi, dau hanner peint ac englyn braidd yn bethma oedd sail eu hanfarwoldeb!

Er enghraifft Carmen Ejojo, seren Loves Labours Lost yn ansicr, medda hi, ai ar ôl opera Bizet y cafodd ei henwi ynteu ar ôl y rolars gwallt, Carmen.

Mae'n un o naw capten sydd wedi eu henwi yn yr adroddiad.

Mawr fu fy mraint i gad adnabod y cyfeillion hynny a llawer o rai eraill rhy niferus i'w henwi, o'r ddau ryw, brysiaf i ychwanegu.