Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hethol

hethol

Beth am yr adegau eraill pan ofynnwyd imi dreulio cyfnodau yn Washington, yn benodol pan gafodd Ronald Reagan, George Bush a Bill Clinton eu hethol yn arlywyddion.

Gan dybio fod Cymreictod ar drai, torrodd y Llywodraeth newydd ei haddewid i roi ei sianel ei hun i Gymru pe câi ei hethol.

Llongyfarchiadau i'n Cadeirydd, Mrs Audrey Jones, ar gael ei hethol yn Gadeirydd Sir Sefydliad y Merched, Ynys Mon.

Nid adeiladwyr proffesiynol oedd y rhain, ond pobl o bob math o alwedigaethau a gafodd eu hethol gan eu cydweithwyr.

Awgryma'r pwyslais hwn ar arbenigrwydd Israel, sy'n seiliedig ar y ffaith fod Duw trwy ei hethol yn ei gosod ar wahân i'r holl genhedloedd eraill ac nad ydyw ychwaith yn berthnasol i drafodaeth ar genedligrwydd fel y cyfryw.

Pedwar Aelod Seneddol Plaid Cymru yn cael eu hethol.

A'r holl gynghorau hyn i'w hethol trwy bleidlais gyfrannol.