Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hiliol

hiliol

A 'tydio ddim yn hiliol p'run bynnag, a 'toes yna ddim gwahaniaeth rhwng Cymry a Saeson - mi fyddai dweud hynny'n hiliol.

Enoch Powell yn traddodi ei araith hiliol 'rivers of blood'.

Daeth yn enwog dros nos fel y dref Almaenig lle mae'r nifer mwyaf o bobl wedi'u llofruddio mewn ymosodiadau hiliol.

* Gall cymunedau aml-hiliol fod angen defnyddiau mewn gwahanol ieithoedd.

Roedd Y Weinyddiaeth Amddiffyn wedi honni nad oedd y Ddeddf Cydraddoldeb Hiliol yn berthnasol i'r Gyrcas gan eu bod yn ymuno âr fyddin ac yn ei gadael hi yn Nepal nid ym Mhrydain.

Gwr ifanc dy, Stephen Lawrence, yn cael ei lofryddio mewn ymosodiad hiliol yn nwyrain Llundain.

Yr oedd y mudiad gwlatgarol yn gryf yng Ngalilea er gwaethaf neu oherwydd y cymysgedd hiliol a diwylliannol a oedd yno.

Dyna oedd fy marn innau hefyd (er gwaethaf dyfarniad Bae Colwyn): nid oes sôn o gwbl yn y Deddfau Cysylltiadau Hiliol am 'iaith'.

Mae Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol yn cefnogi achos Mr Thapa.

Gorweddai yno'n syfrdan, ei grys am 'i ganol a'i din a'i geillie briw yn destun gwawd hiliol i ambell wag a eisteddai gerllaw yn y coridor.

Problemau hiliol yn codi oherwydd y nifer o bobl dduon a gâi eu mewnfudo o India'r Gorllewin.

Nid mater ethnig neu hiliol ywiaith, meddai'r Tribiwnlys Apêl.

Gwrthryfel a phrotestiadau hiliol yn yr Unol Daleithiau.