Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hochr

hochr

O gasineb tuag at ei wraig ac o ddiffyg cwsg wrth ei hochr collodd Ynot Benn bwysau, gwelwodd ac ymgrebachodd, a heliai ei draed bob dydd i westyau a chlybiau lle cai gwmni a chydymdeimlad.

Eir allan o'r ffordd ambell waith i ddangos fod ambell ganwriad ac ambell lywodraethwr 'o'n hochr ni'.

Gadawodd ei hochr a rhuthrodd yn ôl i'r t .

Roedd o wedi dechrau swnian cyn iddynt gyrraedd y draffordd, ond roedd Carol wedi llwyddo i'w ddiddanu trwy estyn ambell lyfr neu degan iddo o'r bag wrth ei hochr.

Yn wir, nid oedd trwch y dyrfa'n ddynion rêl o gwbl ond yn hytrach gweithwyr o ddiwydiannau eraill a ddymunai ddangos eu hochr.

I grynhoi, ceisiwyd gwneud yr achlysur yn un cenedlaethol i Gymru gyfan, i alluogi Caerdydd a Chymru i ddangos eu hochr orau i'r byd.

A dyna'r llong yn neidio'n sydyn, ac yn troi ar ei hochr .

Clywais sŵn adenydd y creaduriaid yn cyffwrdd â'i gilydd, a sŵn yr olwynion wrth eu hochr, a sain tymestl fawr.

Gyda chyflymdra brawychus troes y llong fawr ar ei hochr a thaflwyd pobl ar draws y lolfa fel doliau clwt.

I gyfeiliant s n gwydr yn torri'n deilchion a sgrechfeydd y gwylwyr syrthiodd y lori ar ei hochr.

Yr oedd yr hen gadair yn wag; ac wrth ei hochr, ar y pentan llydan, yr oedd y bibell, yn gymwys yn yr un fan ag y dodwyd hi pan ddefnyddiwyd hi ddiwethaf bedwar diwrnod cyn y noswaith honno.

Hofran, gerfydd ei hochr, rywsut, roedd hi, gan gadw ryw fymryn o'u blaenau.

Troes y llong ar ei hochr am fod y drysau dal dŵr ar ddec y ceir wedi cael eu gadael ar agor.

Ar wahân i'w phwrs a'r anrheg fechan, roedd bag yn wag, ac fe chwythai hwnnw wrth ei hochr fel baner wrthryfelgar.

Disgynnodd ei dwylo yn llipa wrth ei hochr.