Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hollt

hollt

Ond 'roedd hollt enfawr rhwng cyfnos rhamantiaeth y beirdd a gwawr y rhyddfrydiaeth newydd a oedd yn torri uwch y wlad.

Ac roedd yna hollt ieithyddol bryd hynny hefyd.

Dyna pam roedd o'n sleifio i weld y fuwch dan sylw bob awr o'r dydd a'r nos ac yn sbecian trwy hollt yn nrws y beudy rhag rhishio'r fuwch.

Ond roedd yn ymyl yr hollt erbyn hyn ac yn barod i wthio drwodd.

Gosodwch y cerdyn hwn mewn hollt a wnaed mewn pric cwta - un crwn, os oes modd.

Troi i'r dde fan hyn a phostiodd Siân ragor o gardiau drwy'r hollt i'r ffordd fawr o'i ôl.

Gollwng peth ohono drwy'r hollt yn y drysau ôl, efallai?

Y tu allan i'r wasg swyddogol y mae son byth a hefyd am hollt rhwng dau ddosbarth yn Iwerddon newydd.

Bwydwr potel lemone/ d Bwydwr wal Cerdyn Agen/hollt i chi allu gwylio'r adar Man bwydo adar ger y ffenest BWYDO ADAR

yn wenithfaen i gyd gan fod yn ei gyfansoddiad cymysg Iechfaen gwyrdd o ansawdd rhagorol -y 'greens', fel y'i gelwir--a hollt 'fel sidan' ynddynt.

Nid oes yma hollt rhwng gwleidyddiaeth a bywyd bob dydd na dim o ragrith Berlin.

Darfu grwndi Martha Arabela; lledodd ei llygaid o fod yn ddwy hollt gul i fod yn soseri anferth.

Gwisgai arfwisg arianwen a thrwy'r hollt ym miswrn ei helmed uichel, llosgai pâr o lygaid oren.

Wrth i'r fen droi i'r chwith ar y groesffordd gwthiodd gardiau drwy'r hollt yn y drysau ôl.

yn symud yn araf--mor araf â blodyn yn agor--nff bod hollt neu agen yn ymddangos a baw m~n fel llwch yn rhedeg allan.

Yn union wedi i Caradog gyrraedd diogelwch, dechreuodd yr hollt gau gan foddi sŵn ubain y corachod.

Cymrodd Ifor olwg ar y fuwch yn y beudy, estyn caib a rhaw a joint plastig o eigion rhyw focs tŵls, a neidio i'r Daihatsu i drwshio'r hollt yn y beipan.

Cerdded o gylch yr hollt enfawr, tua milltir neu fwy o dro.

Bron nad yw dwy ran y disgrifiad yn gwrthdaro yn erbyn ei gilydd, ac yn wir fe deimlir bod hollt yn y nofel ei hun rhwng cyd-destun gwleidyddol y Rhyfel Degwm a'r droedigaeth ysbrydol arallfydol sy'n ddeffroad enaid i W^r Pen y Bryn.

Cyn hir, gwelodd ei fod yn dynesu at y fynedfa - yr hollt gul yn y graig.

Eiliad neu ddwy, a doedd dim arwydd i hollt fod yno erioed.

Llefarai Hyde ddwy flynedd ar ôl yr hollt affwysol yn rhengoedd y Blaid Seneddol Wyddeleg.

Nid ydynt erioed wedi profi'r hollt a oedd mor boenus i Lenz yn Berlin.