Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

holodd

holodd

'Torri i mewn i dŷ?' holodd.

Holodd bob un o'r criw yn eu tro, ond gwadodd pob un ei fod yn medru nofio, gan fod y môr hwnnw'n Uawn siarcod.

Ond nid holodd yr un o'r ddau a ddymunwn iddyn nhw archebu copi imi nac awgrymu pryd y byddai copiau yn ôl ar y silffoedd.

Yn ddiweddarach, fe'i holodd ei hun yn dwll = pam y bu mor uffernol o lipa?

'Rhedeg wnest ti?' holodd.

'Be sy?' holodd Bleddyn yn ddiamynedd.

`Beth a ddigwyddodd?' holodd.

Pa drysor ydi hwnnw?" holodd yr asyn.

"Ydych chi'n awgrymu newid y drefn bresennol?" holodd drwy'i ddannedd.

Holodd hi ddim beth oedd ei golled ef.

'Be wnawn ni â nhw?' holodd Bleddyn, ei lygaid yn fawr gan ofn.

'Be di maint dy un di?' holodd Bleddyn.

Holodd yn betrus.

holodd mewn dychryn, wrth weld olwyn fawr o'u blaenau yn fôr o liwiau, ac yn troelli'n braf.

Ar y diwedd holodd ef i Mr Henrickse sut y gwnaed y gwaith mor dda ac mor gyflym.

Mi wnawn ni ymladd hyd y diwedd ..." "Ond faint o arfau sydd gennym ni?" holodd un arall.

holodd Wyn.

Pan holodd Prothero ai ef oedd wedi saethu'r mab, meddai, 'Nage wir.

A oedd geiriau cynta Tudur Dylan mewn cynghanedd holodd Beti.

holodd y crwt bach eto ac estyn ei law ati.

''Dach chi'n meddwl ei fod o wedi'ch nabod chi?' holodd Geraint 'Wn i ddim.

"Wel, blant, wedi dod i gael gwybod y newyddion diweddaraf?" holodd plismon yn llewys ei grys yn y garafan gyntaf.

"Would it be for your hair now?" holodd ar ôl estyn y crib i mi.

Holodd ni'r plant a oeddem ni wedi bod ar gyfyl ystafell Mr Sugden, ond na, gallem gymryd ein llw, ac er bod arni gywilydd mawr o'i hamryfusedd 'doedd dim amdani ond gosod allan liain glân iddo a byw trwy amser cinio ac amser te ac amser swper mewn sachliain a lludw, yn ymwybodol iawn o'i bai ond heb ddweud gair wrth y gŵr gwadd amdano.

'Ydy Mr Puw yma, os gwelwch yn dda?' holodd Llio.

'Oes dwch?' holodd Nel yn ddiniwed.

Holodd hi'n fwy manwl wedyn ynglŷn â'r offer radio a'r radar.

'Beth ydyn nhw?' holodd Bleddyn gan fethu â chuddio'i chwilfrydedd.

"Wel Alun, sut mae pethau erbyn hyn?" holodd y twrnai'n glên.

'Be 'dach chi isio yna?' holodd William yn galed.

"Wel, yr hen frawd, sut mae pethau ers y Dolig diwethaf?" holodd un llais.

''Da ni'n dynesu at y Cerrig hwnnw?' holodd y Paraffîn fymryn yn bryderus a chraffu o'i flaen.

"Sut ydyeh ehi erbyn hyn, Mrs Williams?" holodd yr arolygydd.

"Chiw chol chrait?" holodd rhyw Don Juan arall.

Ymhen diwrnod neu ddau, holodd Ali am unrhyw newyddion ynglŷn â Mary, a phwysodd arno i fynd at yr heddlu ond ni fynnai Ali mo hynny.

"Hoffech chi gwpanaid arall?" holodd, ar ôl i'r dyn fynd.

'nac ydyn, nac oes.' Holodd y llais.

'Lle 'dan ni'n mynd?' holodd Llio.

Ar ol iddo gael ei anwybyddu am sbel hir, gafaelodd o'r diwedd yn un o'r dynion a oedd yn brasgamu heibio a holodd pam tybed nad oedd neb yn cymryd sylw ohono ac yntau'n brif arweinydd y wlad i gyd?

'Ond i be oeddach chi'n gneud hynny, Siôn Lias?' holodd hithau.

'Sut wyt ti'n mynd i eglruo'r llyfrau i dy fam?' holodd Mair.

"Pwy roddodd ganiatâd iddyn' nhw?" holodd yn biwis.

'Be ydi be?' holodd Bleddyn yn ddiamynedd.

'Be wyt ti'n ei wneud ffor' yma?' holodd, gan chwerthin wrth deimlo craster tafod Cli%o'n ei oglais wrth iddi hi lyfu'i llaw.

"Dyna'r unig esboniad." "Sut oeddach chi'n gwybod am y gors?" holodd Huw.

Beth ddigwyddodd?' holodd Idris yn swrth.

Holodd Mark Waters Ali'n fanwl a'i fersiwn ef o'r hyn a ddigwyddodd oedd fod Mary ac ef wedi cweryla y bore hwnnw a'i fod wedi ei tharo.

"Ddaru chi ddim brifo?" holodd JR gan gychwyn i ffwrdd yr un pryd.

Holodd Ali yn drylwyr, ond prin y teimlai iddo gael gair o wirionedd ganddo.

'Wyt ti'n gweld be dw i'n weld, Meic?' holodd Toni.

'A lle 'dach chi'n mynd rwan?' holodd y cipar gan boeri i'r dail wrth ei draed.

Mynnai un ohonynt chwilio am nodwyddau hypodermig a chwistrellwyr ym mhob man, ac wedi iddo fethu'n lan a'u cael holodd tybed a fyddent ar werth yn y siop di-dreth yn y maes awyr?

'Wyt ti'n siw^r?' holodd Bleddyn.

'A lle gythril 'da chi'ch dau'n mynd?' holodd y dreifar.