Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

holwyd

holwyd

Holwyd pwy oedd dau o'r llongwyr o Lanfair oedd yn y ffotograff.

Holwyd nifer o'r plant heb i'w rhieni fod yn bresennol.

Pan holwyd ef sut y gallai hawlio llefaru o blaid y miliynau mudion yn India, ei ateb oedd, "Drwy hawl gwasanaeth".

Holwyd Mary Jane yn galed gan Mr Thornton Jones.

Holwyd mudiadau gwirfoddol eraill i sefydlu pa rai o'u plith oedd yn rhoi benthyg cadeiriau olwyn.

Holwyd 129 o bobl, Cymraeg a di-Gymraeg, mewn saith ardal gynrychiadol drwy Gymru.

Hiwmor realistig a geir fan hyn: Tref yn ei hanniddigrwydd yn cynnal sioe oleuadau un-dyn yn y Rex i gyfeiliant miwsig band bywiog; June yn dychwelyd o Birmingham heb lwyddo i gael y joban er-ail-wampio-ystadegau-di-waith-y- llywodraeth oherwydd methu ag enwi deg lefel 'O' pan holwyd hi am ei chymwysterau honedig!

Holwyd a fyddai'r Pwyllgor Rheoli am i'r Cadeirydd roi adroddiad am benderfyniadau'r Pwyllgor hwnnw Cytunwyd na fyddai hyn yn angenrheidiol.

Dywedodd 45% o'r rhai a holwyd nad oedd y sector preifat yn defnyddio digon ar y Gymraeg.