Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hostel

hostel

Calondid i ni yw gweld bod y Lwfans Rheolaeth Anghenion Arbennig yn cynnwys swm ychwanegol ar gyfer llochesau sydd yn cydnabod y ffaith bod eu costau yn uwch oherwydd y nifer fawr o blant y rhoddir llety iddynt i'w gymharu â mathau eraill o hostel.

Pe ceid neges neu alwad ffôn yn honni bod bom wedi'i gadael ar eiddo'r Gymdeithas (h.y mewn swyddfeydd, hostel) a bod y neges yn ymwneud â'r adeilad hwnnw, yna mae'n rhaid gwacau'r adeilad ar unwaith yn unol â'r trefniadau ar gyfer tân.

Rhoddir y rhif ffôn perthnasol i bob swyddfa, hostel a chynllun.

Ond byth oddiar hynny bu+m yn pwnio fy nhrwyn, megis, i weithiau'r athronwyr ac yn cael blas ar gwmni rhai fel Iorwerth [Jones] oedd yn cyd-letya â mi yn yr Hostel a J. R. Jones wedyn yn Rhydychen.

Yn y gorffennol, cyllidid cynlluniau Anghenion Arbennig i raddau gan y Grant Colled Hostel.

(Bydd y nifer perthnasol yn cael ei ddarparu ar gyfer pob swyddfa, hostel, cynllun).