Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hotel

hotel

Carlamodd y ceffylau ymlaen drwy giât y Royal Hotel, a'r gweision yno'n rhedeg allan i weld beth oedd wedi digwydd.

Gwelodd Willie lythrennau bras, "The Imperial Hotel" yn edrych i lawr arno.

"Taflwyd hotel wag at yr Arlywydd Nixon," meddai darllenydd un tro, gan hau'r amheuaeth yn syth ei fod yn taro'r botel ei hun !

Cafwyd pryd da o fwyd yn y Springfield Hotel, Pentre Halkyn ar y ffordd adref ac y mae Pwyllgor yr Henoed yn dymuno diolch yn ddiffuant iawn i Gyngor Cymuned Y Felinheli am gyfarfod y cyfan o gostau'r wibdaith.

A choffi bendigedig hefyd!" Hotel Bergerac "Wrth gwrs!

Yr oeddwn wedi mynd i lawr yn hamddenol braf y prynhawn dydd Gwener, ac ar ôl bwcio fewn i'r gwesty yn siarad gyda ffrindiau cyn cinio ym mar y Belle View Royal Hotel ar y nos Wener heb ofal yn y byd.

Cododd yn bwysig a'i fag yn ei law ac meddai, cyn troi ar ei sawdl: "I am staying at the Imperial Hotel." Ni chlywodd hi'n piffian chwerthin wrth i'r drws gau o'r tu ol iddo; roedd o'n rhy brysur yn llygadu o'i gwmpas.

'Mi oedd yn rhaid i ni neud dy fisit di â'r hotel 'ma yn un gwerth chweil ar ôl yr holl sylw gest ti,' meddai'r plismon tew.

Wedi cyrraedd Galway anelwyd am yr American Hotel, gwesty bach lle treuliwyd eu mis mêl ddeuddeng mlynedd cyn hynny.

Gwerthwch o ne'i droi o'n fflatia fath â'r Marine Hotel.'