Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hunangofiant

hunangofiant

Dangos sut y bu i hyn ddigwydd a dangos goblygiadau'r digwydd yw prif bwrpas Gwanwyn yn y Ddinas, sef cyfrol sy'n ddarn o hunangofiant y bardd.

Mae cytundeb pur gyffredinol erbyn hyn ymysg llenorion a beirniaid llenyddol ein gwlad fod Gruffydd yn un o brif feistri rhyddiaith Gymraeg ac y mae dwy gyfrol a gyhoeddwyd ganddo yn y tridegau yn dangos hyn yn glir, sef Hen Atgofion, rhan o'i hunangofiant, a'r gyfrol gyntaf o gofiant OM Edwards.

ystyriaf mai fy methiant mwyaf yw 'Stori Sam'," meddai yn ei hunangofiant.

Yn wir, mae fy ymchwil i orffennol y teulu yn rhan bwysig o'm hunangofiant.

Poeni'r oedd hefyd, fel y cyfeddyf yn ei hunangofiant ac fel y tystia dyneiddiaeth amrwd y fersiwn cyntaf o 'Iesu Grist', am wirionedd y ffydd Gristnogol.

Hunangofiant y bardd, gwleidydd, cyfreithiwr a barnwr, W.R.P. George.

Safle dwyieithog personol yndi hwn; yn cynnwys casgliad byr o straeon byrion, anecdotau a hunangofiant.

Yr unig gyfeiriad a geir gan Tegla yn ei hunangofiant at Eisteddfod~Machynlleth yw iddo "fethu â mynd i'r Eisteddfod ond gwrandawn yn astud ar y radio%.

Bum yn pendroni ers tro, o'r amser y gwahoddwyd fi i ysgrifennu hyn o hunangofiant, sut orau i'w gychwyn.

O droi at hunangofiant Kate Roberts, Y Lon Wen, cawn ddigon o dystiolaeth fod hyn yn seiliedig ar gefndir teuluol yr awdures ei hun.

Cyfieithiad i'r Saesneg o hunangofiant Gwynfor Evans.

Bu+m yn ystyried froeon ysgrifennu ato i ofyn iddo a fuasai'n barod i gydweithio ar hunangofiant, ond oherwydd galwadau eraill ni wneuthum hynny.

'Llunnir rhannau sylfaenol o'n bywyd gan ddylanwad y cwmwl tystion, a aeth o'n blaen arnom,' medd Peate yn Rhwng Dau Fyd; tystia'r hunangofiant trwyddo, serch hynny, i ddylanwad mwy cyrhaeddbell ac arhosol dynion byw y daeth i'w hadnabod yn bersonol.