Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hunllef

hunllef

Hanes gardd yn troi'n anialwch, breuddwyd yn troi'n hunllef.

Ni fyddai Llio'n dweud mai hunllef a gafodd hi'r noson honno.

Ac fe ddaeth yn ôl fel hunllef i ddrysu ei synhwyrau heno.

Roedd hi fel yr eiliad pan fydd rhywun yn deffro o hunllef, o fonolog a barodd ddegawdau ym mharc gwallgofdy.

Bob tro y meddyliai amdani, hyllaf yn y byd y gwelai ef ei hwyneb a'i chorff hen, fel bod y côf amdani bellach yn hunllef a dyfai'n ffieiddiach beunydd.

Erbyn hynny, roedd y cwbl yn prysur droi'n hunllef o'i chwmpas, er bod popeth wedi mynd yn iawn ar y dechrau, yn ôl y cynllun a fu ganddi yn ei phen wrth ymadael.

Mae dau wenwyn yn y ffwng hwn ac mae unrhyw un sy'n bwyta'r ffwng yn cael teimladau brawychus, fel hunllef, bron yn syth.

Roedd yr hunllef drosodd.

Mae meddwl am gael eich lladd, nid ar y lein ffrynt, ynghanol môr o gyhoeddusrwydd, ond yn y dirgel, heb dystion, yn hunllef.

I'r genhedlaeth a oedd yn cofio erchylltra'r gyfundrefn a alltudiodd filoedd o garcharorion am droseddau mawr a man, roedd sibrwd yr enw Botany Bay yn ddigon i greu hunllef.

Wrth edrych yn ôl ar y cyfnod yna, roedd e fel hunllef - un na feddylies i y bydden ni'n byw drwyddo.'

Darlunnir hunllef Gwenan yn fyw iawn ond wrth gwrs nid hunllef Gwenan yn unig mohono ond y teulu cyfan.

'Roedd cynulleidfa'r sinemâu yn awr yn gallu gweld â'u llygaid eu hunain brif ddigwyddiadau'r byd, boed hwyl, boed hunllef.

Atebodd: "Wel, os byddai wedi gwneud camgymeriad a chanfod fod priodas yn hunllef fydd dim rhaid imi ddioddef yn hir.

O'r foment honno doeddwn i ddim eisiau gwneud dim byd ond actio." Wedi bwrw'r fath brentisiaeth, ofer fu ei ymdrechion i fynd i ddysgu a hunllef oedd meddwl am wynebu llond stafell o blant ysgol.

Mae moroedd o wahaniaeth rhwng De Excidio Britanniae a Hunllef Arthur, ond yr un halen sy'n golchi'u glannau.