Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hyfforddwr

hyfforddwr

Mae hyfforddwr Awstralia, Rod McQueen, wedi dweud y bydd yn rhoi'r gorau i'w swydd ym mis Medi ar ôl taith y Llewod a Phencampwriaeth y Tair Gwlad.

'Rwyn credu bod e'n hyfforddwr arbennig.

Ddoe dywedodd rheolwr Lloegr, Clive Woodward, fod penodi Graham Henryn hyfforddwr y Llewod yn jôc.

Roedd John Plumtree, hyfforddwr Clwb Rygbi Abertawe, yn anghywir pan ddwedodd fod Rygbir Undeb wedi mynd yn soft.

Yn achos Cymraeg Cynradd yr oedd pawb a atebodd wedi derbyn hyfforddiant naill ai gan athrawon ymgynghorol y sir neu gan yr Hyfforddwr Cenedlaethol.

Mae hyfforddwr Caerdydd, Lyn Howells, wedi cyhoeddi y bydd e'n gadael y clwb ar ddiwedd y tymor, ar ôl dwy flynedd wrth y llyw ar Barc yr Arfau.

Cafodd chwaraewr-hyfforddwr Cwmbran, Mark Aizlewood ei ddanfon o'r maes ar ôl ffrwgwd.

'Fi yn penderfynu hynny,' meddai'r hyfforddwr yn flin.

Ar y llaw arall, dwi ddim eisiau ei weld yn rhedeg at ei athrawon ai hyfforddwr bob tro y mae pethaun mynd braidd yn gorfforol.

Yn fuan iawn, gallai ei llywio heb hyfforddwr hefo fo.

Ond roedd hyfforddwr Abertawe a hyfforddwr Caerffili, Gareth Nicholas, yn llygad eu lle yn eu hymateb i gwynion personol ynglyn âr ystyriaethau corfforol.

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi penodi Ian Butterworth yn is-hyfforddwr.

Dilynodd Away At Home hyfforddwr Cymru Graham Henry ai wraig Raewyn ar eu gwyliau yn ôl i Seland Newydd cyn cychwyn y gystadleuaeth.

Pan gyrhaeddais gysgod y feranda y tu allan i'r stafell bwyso, roedd yr hyfforddwr a'r perchennog yno'n barod yn aros yn gyhuddgar.

NEIDIWCH!' Roedd yn rhaid i'r hyfforddwr parasiwt weiddi am fod peiriant yr awyren yn rhuo cymaint.

Maen ymddangos bron yn sicr y bydd cyn-hyfforddwr Abertawe, Mike Ruddock, yn dychwelyd i Gymru.

Mae hyfforddwr Clwb Rygbi Penybont-ar-Ogwr, Dennis John, wedi dweud mai dehongliadau o'r rheolau yn ymwneud â'r ryc sy'n gyfrifol am ddiffyg llwyddiant clybiau Cymru yn Yr Alban y tymor hwn.

Anodd deall sut y bu i hyfforddwr a fu mor eang ei weledigaeth ym mhopeth arall fod mor fyr ei olwg yn y mater hwn.

Fy nheimlad i oedd mai dim ond hyfforddwr o'r peder gwlad alle gael ei ddewis ond maen amlwg nawr nad felna mae hi.

Maen ymddangos yn debyg fod penodiad hyfforddwr Cymru, Graham Henry, yn hyfforddwr Llewod 2001 gam yn nes wedi i brif weithredwr Auckland, Geoff Hipkins, ddweud na fyddai gan y clwb yn Zeland Newydd wrthwynebiad petae Henry yn derbyn y swydd.

Hon fydd gêm ola'r tymor yng Nghynghrair Cymru a'r Alban, gêm ola y cefnwr Mike Rayer a gêm ola Lyn Howells fel hyfforddwr y clwb.

Yn ystod y gystadleuaeth am gwpan rygbi tri ar ddeg y byd cefais air gydag hyfforddwr Awstralia, Chris Anderson.

- gwaith pellach o fewn yr adran: bywiogrwydd yr hyfforddwr cenedlaethol yn sbardun i lawer ac yn ennyn admygedd a diolch yn gyffredinol;

Mae Gareth Jenkins, hyfforddwr Clwb Rygbi Llanelli, wedi bod yn cwyno am drefn gemau'r tymor.

Mae'n ymddangos bod tîm rygbi Caerdydd wedi dod o hyd i olynydd i Lynn Howells fel hyfforddwr.

Er i Gasnewydd ennill yn gyffyrddus yn erbyn Cross Keys mae eu hyfforddwr, Allan Lewis, yn poeni nad yw ei dîm wedi bod ar eu gorau yn diweddar.

Ond fe all yr hyfforddwr Graham Henry ddewis nifer o Gymry serch hynny.

Drwy gydol ei gyfnod fel hyfforddwr Cymru, mae Henry wedi cadw at yr un cnewyllyn o chwaraewyr.

Fe gyhoeddir yn swyddogol amser cinio mai Graham Henry fydd hyfforddwr y Llewod ar y daith i Awstralia haf nesaf.

Yr hyfforddwr yw Lyn Howells sydd ar fin gadael ei swydd fel hyfforddwr Clwb Rygbi Caerdydd.

Mae Andy Robinson o Gaerfaddon wedi cymryd lle Clive Woodward fel hyfforddwr tîm rygbi Lloegr.

Fe oedd fy hyfforddwr pan dreuliais gyfnod yn chwarae yn y wlad honno.

Mae yna sôn y gall Grahame Henry ddechrau'i yrfa fel hyfforddwr y Llewod gydag ambell benderfyniad annisgwyl.

Ychwanegodd na fydde fe hyd yn oed yn gwybod enwaur rhai sydd ar y pwyllgor syn gyfrifol am benodi - a nhw ddyle fod yn gwneud unrhyw gyhoeddiad am hyfforddwr y Llewod.

'A bydd pobol yn dechrau holi'r hyfforddwr ynglyn â'i gyflog enfawr a pha wobrwyon mae e'n ddwyn i Gymru.

Mae cyn-reolwr Cymru, Terry Yorath, wedi ei benodi yn hyfforddwr Sheffield Wednesday.

Yn ogystal â thrin gwallt rydw i'n hyfforddwr sboncen, felly, os oes unrhyw un eisiau gwersi maen nhw ar gael yn rhad ac am ddim.

Byddai'r hyfforddwr yn gosod y bai arna i ac yn dweud wrth y perchennog 'mod i wedi camfarnu'r ffens.

Bydd Terry Yorath yn canfod heddiw a oes dyfodol iddo fel hyfforddwr yn Bradford.

Mae hyfforddwr Tîm Criced Lloegr, Duncan Fletcher, a'r Cadeirydd, David Graveney, yn cyfarfod heddiw i drafod cytundebau ar gyfer yr haf.

Prif hyfforddwr Caerdydd, Alan Cork, yw rheolwr gorau mis Tachwedd yn Nhrydedd Adran Cynghrair y Nationwide.

Ond beth syn fy siomi i braidd, nad oes, ar ôl Ian McGeechan, yr un hyfforddwr yn y peder gwlad yn ddigon da i fynd gyda'r Llewod.

Mae David Lloyd wedi galw am i Tim Henman gael hyfforddwr newydd - rhywun sydd wedi cyflawnu mwy yn y gamp na David Felgate.

Bun synod i lawer ohonom na chymerodd hyfforddwr o allu Graham Henry y maswr bach hwn dan ei adain o'r cychwyn cyntaf ai feithrin yn y fath fodd y byddai nid yn unig yn ennill gemau i Gymru ond yn goleuo gemau a'i fflachiadau o athrylith naturiol.

Cafwyd cadarnhad y prynhawn yma mai hyfforddwr Lloegr a chyn-flaen asgellwr Caerfaddon, Andy Robinson fydd cynorthwy-ydd Graham Henry ar daith y Llewod i Awstralia yr haf nesaf.

Mae cyn-hyfforddwr Cymru, Terry Yorath, wedi cytuno i adael Bradford wedi i'r clwb beidio ai ystyried ar gyfer swydd rheolwr nac is-reolwr y clwb.

Y math hwnnw o hyfforddwr oedd o.

Sathrodd yr hyfforddwr yn sydyn ar yr ymholiad caredig hwn am, fy nghyflwr a throdd ffynhonnell ei arian ymaith oddi wrth y posibilrwydd y gallwn ddweud rhywbeth ynglŷn â pham na neidiodd y ceffyl.

Mae gwraig hyfforddwr rygbi Cymru wedi bod yn y llys ar ôl cael ei dal yn gyrru'n rhy gyflym.

Ar wahân i nifer o'r merched y prif hyfforddwr oedd Aneurin Dryhurst Roberts.

Mae hyfforddwr y Devils, Troy Walkington, wedi dweud y byddai'n barod i symud gyda'r clwb i Ddulyn petae raid.

Mae hyfforddwr y Llewod, Graham Henry, wedi dewis ei dîm cyntaf o'r daith yn Awstralia - ar gyfer y gêm yn erbyn Gorllewin Awstralia yn Perth ddydd Gwener.

Enwod* Doug Livermore hefyd, bryd hynnyrl hyfforddwr Caerdydd, fel ei gynorthwywr a thrwy hynny ail- ffurfio partneriaeth oedd fel chwaraewyr wedi bod yn rhan allweddol o dim~ llwyddiannus Caerdydd ychydig flynyddoedd ynghynt.

Gwelais grwp yn heidio ar fryn bach - sgiais atynt a holi'r hyfforddwr pa le'r aeth fy un i - gan yr hoffwn innau ei ddilyn?

Llanelli, wrth gwrs, yw fy hen glwb i - fel chwaraewr ac fel hyfforddwr.

Maen nhw'n parhau i drafod y sefyllfa gyda'r hyfforddwr dros-dro, Peter Taylor.

Mae hyfforddwr tîm pêl-droed Yr Eidal, Dino Zoff, wedi ymddiswyddo.

Ei hyfforddwr yw Emmanuel Stuart sy wedi paratoi Lennox Lewis a Naseem Hamed ar gyfer pencampwriaethau byd.

Dwi'n credu bod y tîm sy gyda ni eleni dipyn cryfach na'r tîm oedd 'da ni llynedd, meddai hyfforddwr Casnewydd, Allan Lewis, ar y Post Cyntaf y bore yma.

Mae hyfforddwr Lloegr, Kevin Keegan, wedi cyhoeddii dîm ar gyfer eu gêm gynta yn Euro 2000 yn erbyn Portiwgal yn Einhoven heno.

`Mae hyn yn wych,' gwaeddodd Archie, `pryd rydyn ni'n tynnu llinyn y parasiwt?' `Mae digon o amser,' atebodd John Boxall, yr hyfforddwr.

Cyhoeddodd hyfforddwr Glyn Ebwy, Mike Ruddock, mai gyda'r clwb y bydd ei ddyfodol.

Mae hyfforddwr PSV Eindhoven, Eric Gerets, wedi galw ar reolwr Manchester United, Syr Alex Ferguson, i benderfynu ydy o eisiau arwyddo ymosodwr PSV, Ruud van Nistelrooy, ai peidio.

Mae'n gyn hyfforddwr y Springboks ac ar hyn o bryd yn hyfforddi tîm 7 bob ochr De Affrica.

Mae dyfalu mawr ai Graham Henry, hyfforddwr tîm rygbi Cymru, fydd hyfforddwr tîm y Llewod fydd yn teithio i Awstralia yr haf nesaf.

Mae pwyllgor technegol Undeb Rygbi Cymru wedi argymell penodi Ruddock yn hyfforddwr Tîm A Cymru a mae o wedi cael cynnig swydd hyfforddwr Glyn Ebwy.

Mi fydd mwy o anghydweld os ydy Henry yn cael ei ddymuniad, sef mynd â hyfforddwr newydd Lloegr, Andy Robinson, gyda fo i Awstralia.

Mae hyfforddwr Lloegr, Kevin Keegan, wedi cadarnhau bod chwaraewr canol cae Lerpwl, Steven Gerrard, wedi gwella o anaf i'w goes.

Mae hyfforddwr rygbi Cymru, Graham Henry, wedi gwneud pedwar newid i'r tîm ar gyfer y gêm yn erbyn yr Unol Daleithau ddydd Sadwrn.

Fellym fel hyfforddwr, gweithredai o safbwynt gwleidyddol a moesol.

Gan gerdded drwy'r gwlybaniaeth i fyny'r rhiw mewn esgidiau rasio cyn deneued â phapur, meddyliais yn galed am y ceffyl roeddwn wedi dechrau'r ras ar ei gefn, a cheisio didol a dethol yr hyn yr o'n i am ei ddweud wrth ei hyfforddwr.

Mae'r hyfforddwr, Clive Griffiths, wedi dewis yr un tîm a gurodd Ynysoedd Cook ar y Cae Râs, Wrecsam, ddydd Sul.

Mae hyfforddwr Castell Nedd, Lyn Jones, eisoes wedi arwyddo Allan Bateman, ac wedi ail-arwyddo Brett Sinkinson yr wythnos hon.

Chastell Nedd fydd yn herio Casnewydd ac fe fydd hi'n frwydr ddiddorol, yn arbennig rhwng y ddau hyfforddwr.

Ar ôl y gêm wfftiodd hyfforddwr Penybont, Dennis John, honiadau ei fod o'n bwriadu arwyddo maswr Abertawe, Cerith Rees.

'Maen nhw'n moyn hyfforddwr sy'n gallu cael y gore mâs o'r garfan.

Mae hyfforddwr Morgannwg, Jeff Hammond, yn gobeithio codi proffil y sir yn y tymor newydd drwy gael mwy o chwaraewyr yn nhîm Lloegr.

Dyma oedd gan hyfforddwr Castell Nedd, Lyn Jones, i'w ddweud ar y Post Cyntaf y bore yma.

Tim Dwyran oedd y buddugwyr hefyd y ny Ras Fawr, lle roedd aelodau i wisgo i fyny fel ceffyl, joci, a hyfforddwr, ac i redeg ras go iawn yn erbyn y clybiau eraill.

Roedd Allan Lewis o Gasnewydd yn arfer bod yn hyfforddwr ar Lyn Jones o Gastell Nedd - pan oedd y ddau yn Llanelli - ac y mae'r ddau'n ymwybodol bod yma gyfle i'r disgybl brofi'i fod wedi dysgu holl driciau'r meistr.

'Gwneud cawl bach neis o bethau, 'ndo?' meddai'r hyfforddwr yn ymosodol.

Neidiodd yr hyfforddwr gydag ef.

O gofio fod enw Ruddock yn y ffrâm ar gyfer swydd Graham Henry cyn i Henry gael ei benodin hyfforddwr Cymru, maen debygol y bydd yr Undeb yn awyddus iawn i dynnu hyfforddwr o'r safon uchaf yn ôl i'r wlad.

Bydd yn ymuno â'r hyfforddwr newydd, Neil Kelly.