Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hylif

hylif

Yn ogystal mae'n rhaid cael digon o'r hylif ar dymheredd a gwasgedd cymedrol.

Yr ail hylif mwyaf cyffredin yn y cyswllt hwn yw hadlif.

Rhaid oedd berwi'r dŵr nes ei fod wedi anweddu i hanner ei faint gwreiddiol, yna rhoddid pwys o fêl i bob dwy alwyn o'r hylif a'i adael i fragu.

Mae cemegwyr yn gwndeud gwrteithiau hylif i blanhigion ty.

I wneud hylif sebon rhowch lond cwpan o blu sebon (Lux neu unrhyw beth tebyg) mewn dysgl ac ychwanegwch ddŵr poeth.

Nid yw'r arbenigwyr yn cytuno ar y resa/ it gorau am hylif sebon.

Mae hyn yn golygu na fyddai toddiannau megis hylif hydrogen a hylif heliwm yn addas ar gyfer datblygu bywyd.

Trowch nhw nes bod y plu'n toddi a bod yr hylif yn glir, wedyn arllwyswch yr hylif sebon i mewn i hanner bwceded o ddŵr oer.

Gwneler yr hylif Heb drafferth na ffwdan.' A dyma Jini'n ymuno yn y gytgan: 'O dewch, yr holl wrachod a chwithe ellyllon, I roddi eich bendith yn awr ar y moddion.'

Dodwch y dorch o dan yr hylif sebon a'i llithro allan yn araf, yn hytrach na'i chodi yn fertigol.

Mae'r pwyllgor yn argymell y dylai'r hylif fod yn ôl ar silffoedd y siopau amaethyddol.

Ac, wrth gwrs, os gadewch i wy wedi ei ferwi oeri nid yw'n troi'n ôl yn hylif.

Dydy'r hylif ei hun ddim yn newydd.

Dylai'r toddiant fod yn hylif ar dymheredd gweddol isel oherwydd fel y cynydda'r tymheredd mae molecylau cymhleth yn dechrau ymchwalu.

Gwelir mai amonia yw'r agosaf, o ran ei briodweddau, at ddwr, ond ni fyddai hwn yn addas oherwydd ei fod yn hylif ar dymheredd rhy ise.

Gwnewch hyn eto, ond y tro yma gwlychwch y nodwydd neu'ch bys mewn hylif sebon ymlaen llaw.

Y mae rhai yn leicio glanedyddion (detergents) a rhai eraill hylif sebon, cewch ddewis.

Gan nad yw eu heffaith yn para'n hir iawn, rhaid bwydo gwrteithiau hylif i blanhigion yn gyson yn ystod y tymor tyfu.

Trochwch waelod y gwelltyn yn yr hylif sebon, chwythwch swigen a'i rhyddhau uwchben haenen sebon ar y dorch.

Wrth iddi yfed yr hylif trofannol arall-fydol oedd yn gymysgedd anghredadwy o bob ffrwyth yn y jyngl, digwyddodd trawsnewidiad gwyrthiol.

Os bydd hylif fel llefrith wedi ei gymysgu gyda'r wy yna, wrth ei dwymo, bydd yr hylif yn cael ei ddal yn y rhwydwaith ac fe gewch gwstard.

Mae wyau yn hylif ar dymheredd arferol ac wrth ichwi eu twymo trwy eu berwi neu eu ffrio maent yn troi yn solid.

Ond os bydd y cwstard yn cael ei goginio'n rhy hir bydd y rhaffau protein yn cael eu gludio yn dynnach wrth ei gilydd a bydd hyn yn gwasgu'r hylif allan.

Mae'r peiriant yn pwmpio'r hylif sy'n wedi ei wneud o dywod a phâst papur wal.

Fel arfer pan fyddwch yn cynhesu solid mae'n troi yn hylif, a bydd yr hylif yn troi yn ôl yn solid wrth ei oeri.

Bydd angen hylif sebon arnoch.

Dechreuodd Jini ddarllen, 'Cymerwch: Chwe owns o hylif o lys brogaid, Hanner pwys o afu tramp, Dau ddwsin o hadau dannedd ieir, Dwsin o wyau clwc, Tri phwys o eira llynedd, Hanner pwys o gaws o fola ci...'

Dywedodd eu llefarydd Pete Riley: Dydy iechyd y ffarmwr ddim yn cael ei effeithio pan mae'r ffarmwr yn trochi'r defaid cymaint ond wrth drin yr hylif wedyn hefyd.