Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hynna

hynna

Mi fedra i ei glywed o 'nghwmpas ym mhob man - ar wahân i arogl lledr, glud, cemegolion a defnyddiau crai eraill.' Tydi hynna ddim yn wir,' meddai, gan gasa/ u dweud celwydd, ond yn ceisio'i hargyhoeddi ei hun mai dyna'r unig amddiffyniad yn erbyn y diwydiannwr hwn oedd mor annioddefol o lwyddiannus.

Wedi clywed Mam yn dweud hynna roedwn i eisiau i Dad ennill.

Paid gwylltio, maen bosib y bydd yna funudau o banic, ond fe ddaw hynna i fwcwl yn sydyn.

Dim ond y ficer alle fod wedi dweud hynna heb gal llond pen gen i.

'Ydi hynna yn brifo eich teimladau chi am gydraddoldeb?' Sylweddolodd yn sydyn beth oedd hi'n ei wneud.

"Dydi hynna ddim yn deg p'run bynnag, ychwanegodd, 'mae'r hen Watcyn a minna'n dallt ein gilydd yn bur dda.

Mae hynna'n bwysig.

A dwi'n teimlo hynna i'r byw - a dwi'n teimlo nad oes dim byd bellach allwn ni wneud oherwydd yn y cyfnod presennol yma mae rhywbeth mawr wedi digwydd.

Rwyn teimlon drist iawn oherwydd hynna.

Os coeliwch chwi hynna, fe goeliwch unrhywbeth.

Wel, sdim cymaint o ots am hynna, nag oes?

'Yn fy amser i yn 1989 dim ond 30 oedd ar y daith - a mae hynna'n nifer sylweddol.

Mi fyddwn ni'n herio pwy bynnag sydd yna o ran y cwangos addysg, os ydyn nhw'n bresennol, ac mae hynna'n cynnwys y Bwrdd (Iaith)."

Unwaith rydach chi wedi gosod hynna, gosod eich rheolau of ewn y darn, mae o fel gosod cerddoriaeth.

Hanes plant ar bob planed ydi hynna, yntê?' chwarddodd gan ddangos rhes o ddannedd mân, miniog.

'Yli di yma, PC Long,' meddai Huws Parsli'n dechrau cael myll, 'mi fues i drwy hynna'i gyd yn cwrt.

Iddo ef, roedd angen bod yn ymwybodol drwy'r amser o safbwyntiau ei ddarllenwyr Saesneg, gan gadw rhan ohono'i hun yn ddieithr i Gymru: `I think it is probably a mistake for any reporter to try to go completely native in any situation.' Os yw hynna'n wir, fe fydd newyddiadurwyr o Gymru'n gorfod cadw gwybodaeth a rhagdybiaethau eu gwylwyr, gwrandawyr neu ddarllenwyr yng nghefn eu meddwl.

Yn anffodus fe gollodd Morgannwg yn erbyn Indiar Gorllewin yng Nghaerdydd ddoe - dyw hynna ddim yn mynd i fod yn beth da iddyn nhw.

Mae hynna i gael ei benderfynu mewn mis.

Mae e'n whariwr arbennig ac o ystyried bod e'n gapten y Tîm A roedd hynna yn sioc.

Dwi'n lecio hynna.'

Roedd hynna cyn y Rhyfel; yn ôl yn Llundain yr oeddwn pan laniodd y taflegrau cruise cyntaf ar Baghdad.

Rwyn credu i fi gael tua 10 rhediad dros hanner cant - mae hynna'n eitha da.

'Byddet ti ddim wedi dweud hynna ddeuddeng mis yn ôl, rhag ofn iddi roi clowten i ti am ddweud y fath beth am ei hannwyl gariad.' 'Dw i ddim yn deall beth welodd hi ynot ti erioed.'

Ddweda i ddim mwy am hynna.

Efallai y cofiwch chi fod gen innau hawliau, hawliau fyddai'n llai dymunol ichi na dim ddigwyddodd neithiwr." "Dydi hynna ddim yn deg," meddai hi.

Dywedodd wrth John: `Roedd hynna'n wych.

Ond maddeued imi am feddwl hynny; ond does bosib nad oes yna ffordd haws i rywun gyda chymaint o addysg ddweud hynna.

'Wedi dweud hynna rwyn credu mai Castell Nedd yw'r ffefrynnau.

'O'r gore, 'te, dyna hynna wedi'i setlo!' meddai Martha Arabela'n fywiog.

Doedd deud hynna ddim yn gneud synnwyr i lawer, fel roedd hi'n sylweddoli, ond roedd o iddi hi, o leia.