Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hynnyn

hynnyn

Mae hynnyn brawf o pa mor bwysig yw hyfforddir Llewod yng ngolwg Graham Henry.

Dywed Undeb Rygbi Cymru nad oes dim a all ef ei wneud yn y mater - a dydi hynnyn synnu neb - a phenderfynodd clwb Chris Stephens, Penybont, mai dim ond dirwy yr oedd yn ei haeddu - nid gwaharddiad.

Os yr ydym am fynnu ymosod fel hyn ar anifeiliaid gadewch inni, o leiaf, wneud hynnyn ramadegol gywir.

Gyda'r gyfres yn parhau am naw wythnos mae hynnyn 5,670 i gyd.

Gan fod hynnyn werth bron 1,000,000 fe drosglwyddodd y neges i Gymdeithas Pêl-droed Cymru.

Yr oedd hynnyn gychwyn da i'r Wyl ac ar y Sadwrn daeth mwy.

O sylwi'n fanylach ar sefyllfa'r Gymraeg mewn ysgolion cynradd gwledig yng Ngheredigion, sy'n nodweddiadol o rannau gwledig eraill o Gymru, gwelir effeithiau'r newidiadau a grybwyllwyd yn glir, a hynnyn sicr yn achos pryder.

Mae digon o waith gydag e i'w wneud yng Nghymru, ac un o'r pethe fydd y Pwyllgor yn ei ystyried yw pa effaith - os caiff e ei ddewis i hyfforddir Llewod - fydd hynnyn gael ar y job mae en neud yng Nghymru.

Fe ddeue â gwaith i filoedd ar filoedd o bobol - y mwyafrif ohonyn nhw'n bobol dduon, a mi fydde hynnyn bwysig iawn.

Mae hynnyn bendant yn wir am ddisgyblaeth yn wyneb dyfarnu oedd yn bathetig.

Diau, bod hynnyn wir.

Bydd hynnyn newyddion da i'r rhai hynny a fu'n gwisgou tafod yn llyfu stamps yn y gorffennol ond maen drueni na allodd y Swyddfa Bost drefnu y bydden nhw ar gael cyn llyfiad mawr y Nadolig.