Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

iachach

iachach

A ydi hynny'n golygu fod y rhai dagreuol yn ein plith yn iachach na'r rhai sych?

"Dan ni'n cynhurchu papur misol sy'n cynnwys erthyglau, awgrymiadau a chynghorion ynglŷn â bwyta'n iachach, cadw'n heini, gwarchod ein cyrff ac yn y blaen.

Ers tro bellach bu pwyslais ar gyflenwi bwydydd di-gemegau, ac oherwydd hynny'n iachach, a rhaid oedd ymateb i'r alwad.

Mae'r awgrymiadau canlynol yn rhoi syniadau ymarferol i chi er mwyn eich cynorthwyo i golli pwysau ac i fabwysiadu ffordd iachach o baratoi a choginio bwyd.

'Bydd pobl yn teimlo'n fwy ffit, yn llawn bywyd ac yn iachach,' ebe'r Athro John Catford, Cyfarwyddwr Gweithredol Curiad Calon Cymru.

Dyma'r ffordd fwyaf effeithiol o golli pwysau a byddwch yn teimlo'n iachach ac yn fwy bywiog o ganlyniad i hyn.

Mae menyn (heb unrhyw hormonau na chemegau ar hyn o bryd) yn llawer iachach na margarin sy'n fyrdd o gemegau a lliwiau gwenwynig.

Mewn un ystyr, mae gobaith y bydd y senedd newydd hon yn iachach na dim a gafwyd yn y degawdau diwethaf.