Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ian

ian

Flwyddyn yn ddiweddarach enillodd yr un wobr eto, am ddrama arall, A Light in the Valley, a ysgrifennwyd gan Ian Rowlands ac a gyfarwyddwyd gan Michael Bogdanov.

Dim ond un wiced yr un gafodd Andy Caddick ac Ian Salisbury yn y ddau brawf ac efallai bod cyfle i gynnwys Matthew Hogan y bowliwr cyflym sy wedi cipio 17 o wicedi ar y daith.

Yna cic rydd gan John Frain a pheniad gan Ian Sampson a roedd y sgôr yn gyfartal.

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi penodi Ian Butterworth yn is-hyfforddwr.

Mae'r llain yn debygol o droi ac er nad yw Ian Salisbury wedi bod yn bowlio'n dda mae'n rhaid iddo chwarae.

Mae Ian Woosnam un ergyd y tu ôl i Price.

Rhoddodd gerdyn i Ian Boobyer ddoe, bum niwrnod ar ôl y gêm yng Nghasnewydd.

Mae Lloegr, felly, wedi dewis dau droellwr, Ashley Giles ac Ian Salisbury.

Ond mor belled mae pethau wedi bod yn mynd yn bur dda i Gymru gydag Ian Woosnam yn curo Bernhard Langer a phawb yn gyfartal yn y ddwy gêm arall.

Maen debyg mai yr Albanwr Ian McGeechan oedd dewis cyntaf Rheolwr y Llewod, Donal Leniham, ond fod McGeechan wedi gwrthod y cynnig.

Yn y gêm honno yn erbyn y Gwyddelod gyda llaw y gwnaeth Ian Rush ei ymddangosiad llawn cynta i Gymru, ar ôl ennill ei gap cynta fel eilydd ddeuddydd ynghynt yn yr Alban.

Bydd cefnwr Caerfaddon, Ian Balshaw yn dechrau gêm am y tro cynta i'w wlad.

Dim ond Ian Rush, Ivor Allchurch a Trevor Ford sydd wedi sgorio mwy.

Penodi Ian MacGregor yn bennaeth y Bwrdd Glo.

Ian Woosnam sy'n arwain chwaraewyr Prydain ar hyn o bryd. Mae e un ergyd yn well na'r safon ar ôl rownd gynta o 71.

Un gwlad fydd yn cyrraedd y pedwar ola ond gyda thywydd St Andrews mor gyfnewidiol mae gan dîm Cymru - Ian Woosnan, Phil Price a David Park - gystal gobaith â neb.

Ymddangosodd aelodau o'r cast yng Ngwyl y Gelli i berfformio golygfeydd o'r ddrama, tra y bur uwch gynhyrchydd David Ian Neville yn cynnal gweithdai awduron i ddilynwyr brwd yr opera sebon.

Ar Goll yn y Coed gan Ian Beck - addasiad gan Helen Emanuel Davies. Gwasg Gomer.

Mae Ian Woosnam yn ail ym Mhencampwriaeth Golff Agored Cymru.

Cafodd Ian Woosnam ail rownd o 70 sy'n golygu ei fod bum ergyd yn well na'r safon ym Mhencampwriaeth Agored Yr Eidal.

Cofiwch am ail raglen 4 Trac ar S4C bnawn Sul yma efo Ian Cottrell yn canolbwyntio ar bedwar grwp arall.

Ond dywedodd Prif Weithredwr Superleague, Ian Taylor, ei fod yn hyderus y byddai Caerdydd yn chwarae yn y cynghrair y tymor nesaf.

Crëir y storïau gan gyn-gynhyrchydd yr Archers David Neville, a'u sgriptio gan dîm sy'n cynnwys y dramodwyr amlwg Frank Vickery, Ian Rowlands a Laurence Allen.

Ond beth syn fy siomi i braidd, nad oes, ar ôl Ian McGeechan, yr un hyfforddwr yn y peder gwlad yn ddigon da i fynd gyda'r Llewod.

Carcharu Ian Brady a Myra Hindley am oes am lofruddio plant a phobl ifanc.

Gorffennodd Tinning 15 ergyd yn well nar safon, un yn well na David Howell o Loegr a thair yn well nag Ian Woosnam, ddechreuodd y rownd olaf ar y blaen o un ergyd.

Ian Paisley yn agor un o eglwysi ei enwad ym Mhorth Tywyn.

Mae Ian Woosnam a Phil Price yn mynd i ddod, meddan nhw.

Yn ddiweddar, cyflwynodd Thalia a'i phriod Ian Campbell eu holl bapurau gwleidyddol i'w cadw'n ddiogel yn y Llyfrgell Genedlaethol.

A dynar Cymro gorau, Ian Woosnam oedd bedair ergyd yn well nar safon ddoe.

Datgymalodd y clo rhyngwladol, Ian Gough, ei ysgwydd yn ystod y gêm.

Bwriad pennar rhaglen ydy rhoi cyfle i grwpiau gyflwyno eu hunain au cerddoriaeth i'r gwylwyr gyda'r cyflwynydd Ian Cottrell yn rhoi llwyfan i grwpiau Cymraeg hen a newydd.

Mae cyn-ymysodwr Lloegr Ian Wright wedi cyhoeddi ei fod am roir gorau i chwarae pêl-droed proffesiyniol.

Yn rownd gynta Pencampwriaeth y Meistri sy'n dechrau yn Augusta yfory, bydd Ian Woosnam yn chwarae gyda Bob May a Sergio Garcia.

Haedda Ian Jones air o ganmoliaeth hefyd am ei redeg medrus ar yr asgell a'i barodrwydd i geisio sicrhau parhad symudiad.

Roedd popeth mor llo/ eAg o gyflym fel y gallwn bron iawn ddweud nad own i yn hollol ymwybodol o'r hyn oedd yn mynd ymlaen, ond ynghanol y rhialtwch sgoAodd Mickey Thomas, Ian Walsh, Leighton James a David Giles, oedd yn.

Safodd mewn sawl Prawf, gan gynnwys y gêm fythgofiadwy yn Headingley pan Ioriwyd yr Awstraliaid gan orchestion Ian Botham.

Yn ystod y rhaglen mi fydd pedwar grwp gydag Ian yn cyfarfod yr aelodau allan ar leoliad mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru.

Rhodesia yn cyhoeddi UDI, ac yn ffurfio gwlad annibynnol dan lywodraeth Ian Smith.

Roedd Ian Woosnam un ergyd yn well na'r safon ar ôl 16 twll.

Penodi Ian Macgregor yn Gadeirydd y Gorfforaeth Ddur.

Gorffennodd tîm golff Cymru - Ian Woosnam a Phil Price - yn bymthegfed allan o 24 yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd yn Buenos Aires.

 Chaerdydd yn anelu gwneud mwy o argraff ar y llwyfan Ewropeaidd mae'n ymddangos bod gan Ian Mackinsotsh y cymwysterau sydd eu hangen ar dîm y brifddinas.

O safbwynt Cymru roedd Ian Woosnam a Phil Price yn y pump uchaf.

Yn eu plith roedd 'na ddau fachgen ifanc o r enw Ian Rush a Kevin Ratcliffe.

Ymddangosodd aelodau o'r cast yng Ngwyl y Gelli i berfformio golygfeydd o'r ddrama, tra y bu'r uwch gynhyrchydd David Ian Neville yn cynnal gweithdai awduron i ddilynwyr brwd yr opera sebon.

Ian Rush a Mark Hughes yn chwarae dros Wledydd Prydain yn hytrach na Chymru - mawredd!

Ian Woosnam, cyn-brif ddetholyn y byd, oedd hwnnw.

Cafodd Ian Woosnam sgôr o 67 - pedair ergyd yn well na'r safon - yn rownd ola Pencampwriaeth Golff Agored Hong Kong.

Mae tîm golff Cymru - sef Phil Price, Ian Woosnam a David Park - yn yr un grwp â Lloegr, Yr Alban a'r Almaen ar gyfer rownd gynta Cwpan Dunhill sy'n cychwyn yn St Andrew's yfory.

Un o'r golygfeydd gwleidyddol rhyfeddaf o fewn cof i mi oedd y lluniau hynny ar y teledu o Gerry Adams, arweinydd Sinn Féin, yn annerch seiswn cyntaf Cynulliad Gogledd Iwerddon mewn Gwyddeleg gyda'r Parchg Ddr Ian Paisley a'i giwed yn edrych arno'n hurt.