Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

if

if

Fel yr oedd hi'n digwydd, nid oedd ganddo gynlluniau ar gyfer y noson heblaw twtio dipyn ar yr ardd, ond fe allai ef fod wedi trefnu if ynd allan efo'i wraig neu i gyfarfod cyfeillion - wedi'r cwbl, fe fyddai llawer o bobl yn mynd allan ar nosweithiau Sadwrn.

Daeth chwarelwr if anc go uchel ei gloch i mewn, ac meddai, er mwyn cael tipyn o hwyl ar draul Francis, 'Mae nhw'n deud i mi, Francis, fod pob carreg sydd yn y twr 'na wedi costio punt i Assheton Smith.'

Ac yr oedd Samuel Taylor Coleridge a Benjamin Disraeli hwytha' o'i chwmpas hi: 'Reviewers are usually people who would have been poets or historians or biographers, if they could .

Teimlem, ac yn wir pery'r teimlad hwn o hyd, y dylai pobl if ainc a geisiai adeiladu tai neu adnewyddu hen dai, gael blaenoriaeth.

Ni all y Blaid ddibynnu ar frwdfrydedd torfeydd canfaswyr if anc fel yn y chwedegau i ennill etholiadau'r nawdegau.

Mae'r argyfwng yn parhau ac mae 'na anobaith ymysg yr if anc ynglŷn â'r dyfodol.

a chydnabod "if thou draw the Curtain, all is hell", sylw nesaf Cradoc yw "but there is nothing but love, even after sin, there is not one hard thought.." (td.

Doedd y ffaith fod pobl yn mynychu capel ac yn gwisgo'n barchus ac yn siarad yn neis ddim yn meddwl nad oedden nhw ddim yn medru ymddwyn yr un mor sglyfaethus â'r pethau meddwon rheiny fyddai'n taflyd if yny hyd bob man ar eu ffordd adref o barti.

Ei hamcan oedd ceisio datrys y problemau a wynebai'r pentref, ac yn fwy na dim, ceisio ei gwneud yn fwy deniadol ac ymarferol i bobl if ainc fod eisiau aros a setlo yn yr ardal.

Y rheswm pennaf am y lleihad hwn yn nifer y disgyblion oedd fod rhy ychydig o bobl if ainc yn ymgartrefu yn yr ardal.

Ac ebe fe: 'conscious nationalism of this kind is hardly, if at all, older than the other'.

'Acts as if he owns the place, don't he, that friend of yours?' ychwanegodd wrth Gethin.

Jenna - they'll lock you up if you don't speak Welsh, rhybuddiodd.

If instead you need a vaccination programme to keep farmers' cattle alive so that they and their families can avoid falling into the destitution that leads to starvation, it's not sexy enough to interest the media.

Yma, fel ym mhobman arall drwy'r byd, mae popeth bron o blaid ymuno a'r mwyafrif: chwedl yr Americanwyr, 'If you can't lick 'em, join 'em'.

Cofiaf iddo ddweud wrthyf ei fod wedi dechrau barddoni - yn Saesneg - pan oedd yn if anc iawn.

Taflu hanner torth i ganol torf o bobl y tu allan i'r orsaf a rhyfeddu at yr ymgiprys amdano ymhlith hen ac if anc.

Dyfynnodd y ffermwr fel hyn: Mr Hague, medda fo, if you ever see a satisfied farmer o'r a dead donkey sit on it.