Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

interim

interim

Mae llawer o'r farn fod cyflwyno caniatâd Gorchymyn Datblygu Interim yn bwysig o ran gwarchod natur a'r tirwedd.

Croesawyd yn arbennig y cyfle i drafod yn helaeth ddau adroddiad sy'n allweddol i ddyfodol addysg Gymraeg, sef adroddiad gweithgor yr Ysgrifennydd Gwladol a'r gorchmynion drafft ar y Gymraeg ac adroddiad interim y gweithgor Hanes dros Gymru.

Yna, yn sgîl cyhoeddi adroddiad interim Ieithoedd Modern pwysleisiwyd yr angen i gynnwys y Gymraeg yn y rhestr o ieithoedd sy'n bosibl eu dysgu yn Lloegr.