Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

iona

iona

I'r plant, yr oedd hyd yn oed meddwl am wyliau yn y bwthyn wedi ei ddifetha wrth sôn am Iona.

Tra oedd eu mam yn dweud wrth Iona am fynd i eistedd at y ffenestr ac yn gwneud i Rolant agor y ffenestr er mwyn iddi gael mwy o wynt, edrychodd y pump ar ei gilydd.

Un ddiog oedd Iona.

Nid oedd gan Iona fawr i'w ddweud.

"Faint o ffordd eto?" gofynnodd Iona mewn llais distaw.

Gwyddent yn iawn beth oedd ym meddwl eu brawd hynaf - nid oedd yn beth braf o gwbl bod ar y ffordd i nôl Iona.

Arweiniwyd y canu yn feistrolgar gan Mrs Iona Evans, Llanrhuddlad ac roedd Mrs Kathryn Robyns, Cemaes yn ei hafiaith yn gwrando a holi'r plant.

Cododd Iona'n gyndyn a mynd allan at y car.

"Dyna ddechrau iawn beth bynnag," sibrydodd Huw, yna, gwelodd Iona yn rhythu arno a brysiodd i gefn y car i nôl y bag yn dal ei deganau a'i lyfrau er mwyn eu cario i lofft y bechgyn.

Roedd safon y ceisiadau am y drwydded yn uchel iawn, meddai Iona Jones, Pennaeth Adran Gorfforaethol S4C.

Syrthiodd y tair i gysgu cyn gynted ag yr oedd eu pennau ar y gobennydd - Eira ar fatras ar y llawr, Iona mewn un gwely ac Elen mewn gwely uwch ei phen.

Ar ôl y bwyd cafwyd hanner awr yng nghwmni Miss Iona Jones gyda'i detholiad hyfryd o ganeuon.

Cyfeiriodd at Iona Herbert, a adawodd ei swydd fel Ysgrifennydd CCPC.

"Pawb." Cyn gynted ag y dywedodd hi hyn, edrychodd y plant i gyd ar Iona.

"Roedd mam yn dweud y cawn i fynd efo chi i lan y môr." Yn ddiweddarach, â'r bechgyn yn eu llofft eu hunain, meddai Rolant, "Wel wir, mae'r Iona yna'n ddigon digywilydd yn tydi?

"Mae'n iawn i fechgyn gario pethau - - does arna i ddim eisiau gwneud fy nillad yn flêr!" "O, Iona, rydan ni'n dwy'n helpu hefyd, tyrd yn dy flaen," meddai Eira'n flin.

Ac i lan y môr, meddai Iona.

Yna, anghofiwyd am Iona.