Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

isa

isa

Mae Penybont yn bumed a Glyn Ebwy yn isa on un.

Abertawe, yn isa ond un yn yr Ail Adran, sydd a'r problemau gwaetha.

Yn y gyfrol hon ceir atgofion Eifion Roberts am Gefn Brith a'r cyffiniau, bro beirdd megis Edward Morris, Perthillwydion, a Jac Glan-y-gors, Thomas Jones, Bryn Du (Cerrigelltgwm Isa, Ysbyty Ifan, wedi hynny), a Tomi Jones, Cernioge Bach ac Aelwyd Brys.

Hoffai pawb hefyd ddiolch i Myrddin Jones, "Dinas", William Williams, "Lon Isa% ac Eric harper, Tŷ Newydd am eu caniatad parod iawn i gael mynd ar eu tir.

Unwaith eto, roedd y Cymry wedi tanglo'u dillad isa' tros syniadau am burdeb a glendid.

'Mae'r dillad isa yna sgynnoch chi amdanoch yn anghyfreithlon,' meddai PC Llong.

Llaciodd y brêc ar y bygi a llyfu'i wedus isa'.

Mae'r llwybr isa'n llifo ar draws Cors Ddyga.

Er hynny parhau yn isa ond un mae Llanelli yn y Cynghrair Cenedlaethol.

yr oedd eira chwefror a glawogydd tros w ^ ŵyl ddewi wedi chwyddo nentydd yr ardal a chreu rhaeadrau yn hafnau 'r bryniau, a 'r cwbl yn llifo i afon afon nes ei bod hi, erbyn cyrraedd y dyffryn lle safai aberdeuddwr, yn genllif gwyllt gwyn, ar frys i gyrraedd y dolydd tu hwnt i trillwyn isa lle gallai orlifo i 'r caeau a chael ymwared a 'i ffyrnigrwydd.

Mae Abertawe yn aros yn y safle isa ond un - saith pwynt tu ôl i Luton sy un safle yn uwch.

noson cynt, cyn iddo fynd i'w wely, roedd dau rhinoseros ar y teledu yn hel yn erbyn ei gilydd yn union fel y byddai ceffylau'n gwneud yng nghae Ffermau Isa'.

Mae Caerdydd yn parhau yn y trydydd safle, sef y safle isa ar gyfer esgyn.

Bocs chwaethus, ac enw'r gwneuthurwr yn gynnil mewn print aur, artistig ar gornel isa'r caead.

Yna, byddai'n lluchio cynfasau a dillad isa' a phethau felly i'r llyn a rhoi powdwr golchi yn y dŵr, fel bydd y merched 'ma 'te, a gweiddi ar Eliasar y ci o'r tŷ.' 'Rwan 'roedd eisiau profi callineb Eliasar trwy ddweud bod y buchod ymhell i ffwrdd.

Mae Caerlyr yn bedwerydd ar ôl colli 1 - 0 yn Coventry, sy wedi codi o'r tri isa.

Williams yn weinidog yma - y cyntaf mae'n debyg - yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a'r blaenoriaid oedd: John Jones, Segrwyd Isa; Owen Jones, Y Foel; a John Ellis, Garnedd Ucha.

Yng nghongl isa'r maes gerllaw'r ffordd saif y golofn ar ffurf obelisg ac mae golwg unig a diymgeledd arni.

Wrth iddo agor drôr isa'r cwpwrdd rwyt yn dal dy anadl.