Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

iseldiroedd

iseldiroedd

Yn ôl adroddiadau o'r Eidal mae chwaraewr canol-cae Juventus a'r Iseldiroedd, Edgar Davids, wedi methu prawf cyffuriau.

Y mae hyn yn bosibl bellach mewn rhai gwledydd - yr Iseldiroedd, er enghraifft.

Mae ymosodwr Yr Iseldiroedd, Ruud Van Nistelrooy, yn debygol o symud i Manchester United o PSV Eindhoven yn ystod y dyddiau nesaf.

Mae'r rhyfel yn erbyn yr Iseldiroedd yn mynd o ddrwg i waeth..." Roedd o'n ei phlagio hi.

Mae'n bosib y bydd ymosodwr Yr Iseldiroedd, Dennis Bergkamp, yn nhîm Arsenal.

Yr Iseldiroedd gyda chwaraewr fel Davids yng nghanol y cae a dau greadigol arall yn Bergkamp a Kluivert.

Dros y blynyddoedd mae Ffeil wedi bod i Rwanda, Hong Kong, Llydaw, Yr Almaen, Yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, Armenia a Kosovo.

Ychydig o gnydau a dyfir yn genedlaethol, er fod cnydau megis tatws cynnar ac yd yn bwysig i economi ffermydd mewn rhai ardaloedd, yn enwedig yn yr iseldiroedd.

Bydd Cymdeithas Pêl-droed Yr Iseldiroedd yn cynnal archwiliad annibynnol i'r achos.

Ffrainc yn erbyn Portiwgal ym Mrwsel Nos Fercher ar Iseldiroedd yn wynebur Eidal yn Amsterdam Nos Iau.

Er bod y rhan fwyaf o'r rhubanau wedi eu cynhyrchu yn y Taleithiau Unedig, 'roedd rhai yn dod o Japan, Gorllewin, yr Almaen, Seland Newydd, Prydain, yr Undeb Sofietaidd, Guatamala, Periw, Tanzania, Canada a'r Iseldiroedd.

Yn olaf, gallwn enwi grwpiau llai byth, fel Ffriesiaid yr Iseldiroedd, yr Uchelwyr Gaeleg eu hiaith yn yr Alban, Lapiaid Llychlyn, Sorbiaid dwyrain yr Almaen, a Vlachiaid y gwledydd Balcanaidd.

Yn yr Iseldiroedd mae Jeugdjournaal ar y teledu chwe diwrnod yr wythnos, ac enw'r rhaglen yn yr Almaen ydy Logo.

Yn dilyn cyfaddefiad Frank de Boer ei fod wedi prawf cyffuriau, mae prif swyddog Cymdeithas Pêl-droed Yr Iseldiroedd wedi dweud y dylid rhoi prawf cyffuriau i bob aelod o'r garfan ryngwladol.

Ffrainc ydyr ffefrynnau newydd i ennill y gystadleuaeth ar ôl iddyn nhw chwaraen ardderchog a churo Denmarc 3 - 0 yng Ngrwp D. Yn yr un grwp, roedd y ffefrynnau cyn i'r gystadleuaeth ddechrau, Yr Iseldiroedd, yn ffodus o ennill 1 - 0 yn erbyn y Weriniaeth Tsiec.

Ar yr iseldiroedd hyn ceir amaethu cynhyrchiol a chedwir gwartheg godro a thyfir cnydau.

Bydd dwy gêm heddiw yng Nghrwp D. Am 5pm bydd Ffrainc yn chwarae yn erbyn y weriniaeth Tsiec, wedyn am 7.45pm bydd Yr Iseldiroedd yn wynebu Denmarc.

Yn yr ail gêm rhoddodd Yr Iseldiroedd gweir, 6 - 1, i Iwgoslafia.

Y mae eisoes yn son am Ewropeaeth, ond yr hyn a olyga ydyw safonau y gwledydd Lladin, Ffrainc yn arbennig, ac y mae'n ddiddorol sylwi nad oes gan yr Almaen nac Awstria na'r Iseldiroedd na Sgandinafia ddim lle ym mhatrwm y safonau "Ewropeaidd" hyn.'

Un o'r nyrsys sy'n gweithio i Gronfa Achub y Plant yw Erika, merch o'r Iseldiroedd.

Chwe gwlad, Ffrainc, Gorllewin Yr Almaen, Yr Eidal, Gwlad Belg, Yr Iseldiroedd a Lwcsembwrg yn arwyddo cyntundeb Rhufain gan sefydlu'r Farchnad Gyffredin Ewropeaidd.

Mae hefyd yn gobeithio cyfarfod a thelynor o'r Iseldiroedd.

Ymhlith yr ysgolion enwocaf yr oedd y rheiny yn yr Almaen a'r Iseldiroedd a berthynai i'r urdd grefyddol ryfedd honno, Brodyr y Bywyd Cyfun (...).

Byddent hefyd yn hela'r arth a'r blaidd, y baedd gwyllt a'r carw coch yn y coedwigoedd ar yr iseldiroedd.

Sylwyd hefyd ar sianelau all-lifeiriant gymaint â deg cilomedr o led yn driphlith driphlith hyd lethrau'r mynyddoedd tanllyd a hyd yr iseldiroedd yn ogystal ac y mae'n debygol i'r rhain gael eu ffurfio pan doddodd rhew y Twndra yn sydyn gan adael ceulannau ar ei ôl.

Yna bydd Ffrainc ar Iseldiroedd, sydd eisoes drwodd yn Grwp D, yn chwaraei gilydd tra bydd y Weriniaeth Czech a Denmarc yn gobeithio am fuddugoliaeth cyn troi am adre.

Roedd hi'n bleser ac yn addysg i wylior Iseldiroedd yn chwarae, meddai cyn-ymosodwr Cymru, Malcolm Allen ar y Post Cyntaf.

Daw gweddill y cast o'r Iseldiroedd gyda rhai ohonynt yn wynebau adnabyddus i gynulleidfaoedd Cymru a'r Iseldiroedd.

Y mae cynsail i rannu llwyfannu, fel syn digwydd gyda Gwlad Belg ar Iseldiroedd yn y bwncampwriaeth fydd yn dechrau ddydd Sadwrn.

Bydd gêm Yr Iseldiroedd ar Eidal heno yn ddiddorol iawn.