Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

it

it

'Stop it!' Cododd i'r awyr fel draig lidiog, a distawodd y chwilod dan ei Iygaid tanbaid.

'No, it really is' meddai y fenyw ac wedyn dyma hi yn cyflwyno ei hun wrth ei henw a minnau yn sythu i fyny yn y gwely mewn panig ac ymddiheuriadau llawn.

Fe roddodd ddarn o bapur yn fy nwylo a'r geiriau arno 'It gives me great pleasure to be here again in Wales'.

Pedair cân i gyd: Alison, Jim Never Fixed It For Me, Ceffyl Pren a Sêr ac maen rhaid dweud fod yna elfennau eitha doniol i eiriaur caneuon.

Mewn mannau eraill, roedd yr hen ffefrynnau, String of Pearls, Play It Again Frank, All The Best Tunes a Late Show, Steve Dewitt yn chwarae cerddoriaeth boblogaidd ar draws y sbectrwm.

Am hynny, ystyria y pethau hyn, fel na chredech dy fod yn well na'r un o'th gyd-ddynion, rhag it wrth feddwl, ddisgyn o'th falchder ar frys, a chael dy frifo mwy wrth ystyried fod gwraig dlawd yn gwenu ar sebon bob dydd gan gofio'r sbort a roddaist iddi.

It's temptin' providence.

'Well.' meddai, 'it has been here eight years or so, you know.' A, wel.

It's not for us, ychwanegodd wrth lywio ei gwr drwy fwd Urddasol Llandudno fore Sadwrn diwethaf.

Dyfynnaf hi â mawr ddile/ it, canys rhydd i mi'r cyfle i grybwyll y ffaith mai 'Beddargraff Twrnai' yw testun yr Englyn Ysgafn yn Eisteddfod Bro Madog y flwyddyn nesaf, ac mai'r Prifardd Dic Jones fydd yn beirniadau.

'Roedd y bardd yn cydnabod oes y 'never had it so good' yng nghanol y pumdegau pan welwyd y pum miliwn o setiau teledu ar aelwydydd Prydain yn dyblu mewn degawd, a phan ddaeth y car yn hanfod yn hytrach nag yn foethusrwydd.

Nid yw'r arbenigwyr yn cytuno ar y resa/ it gorau am hylif sebon.

'We'll talk about it again,' meddai fy nhad, gan ysgwyd ei ben yn araf.

Cyn it i gael amser i ymddiheuro, i esbonio nac i raffu celwyddau, cwyd yr hen ŵr ei fraich â'i law agored tuag atat.

'I still want to name 'im Merlin - Merlin Miles - Merlin Miles Davies - it sounds very nice.'

'It's Mrs Thatcher's Secretary here' meddai'r llais menywaidd Seisnig ac annwyl hwn wrthyf.

Daw'r Athro Glanmor Williams yn agos iawn at ddweud hyn yn y gosodiad fod y Diwygiad Efengylaidd wedi dod "in the same way as the Reformation, not because of an absence of religious emotion but as the result of an abundance of it" [td.

Macmillan yn traddodi ei araith enwog: ' Most people have never had it so good'.

It's gonna come true, babe.

'They ask for more liberty; it is more work they need!'

Dydd Mawrth, Mehefin 6, 2000 It's only for kids really, meddai gwraig benwyn mewn cap polethin.

Honnodd am y ddogfen ei bod hi'n "romish commission; it groundeth his authority not from the King, but of himself, according to the accustomed popish manner".

"Would it be for your hair now?" holodd ar ôl estyn y crib i mi.

It is prurient to speculate, i know, medda fo.

Macmillan yn traddodi ei araith enwog: ' Most people have never had it so good'.

ac 1Mb o gof, gan ddefnyddio MS DOS Editor (sy'n dod am ddim efo DOS - ddats how crap it is), pan oedd rhywun eisiau gwneud rhywbeth gwerth chweil ary cyfrifiadur arall.

`Never forget the wonder of it all', meddai'r gohebydd profiadol o Sais, Martin Bell wrtha i rhywdro, gan led-awgrymu fod amheuaeth reddfol y newyddiadurwr yn ei rwystro weithiau rhag gweld ambell ryfeddod.

Iddo ef, roedd angen bod yn ymwybodol drwy'r amser o safbwyntiau ei ddarllenwyr Saesneg, gan gadw rhan ohono'i hun yn ddieithr i Gymru: `I think it is probably a mistake for any reporter to try to go completely native in any situation.' Os yw hynna'n wir, fe fydd newyddiadurwyr o Gymru'n gorfod cadw gwybodaeth a rhagdybiaethau eu gwylwyr, gwrandawyr neu ddarllenwyr yng nghefn eu meddwl.

"Yes, Sir," meddwn innau, "it is my first language." "Say a few words in Welsh for me now," meddai wedyn ac fe enwais innau rannau o'r corff.

Taw pia hi sy'n cael ei gynnig am best not to mention it er y gellid fod wedi ychwanegu calla dawo.

If instead you need a vaccination programme to keep farmers' cattle alive so that they and their families can avoid falling into the destitution that leads to starvation, it's not sexy enough to interest the media.

"Wel, Bertie, old chap, you'd better shift your Fireballs because you've parked it in Sam's place, see." Sgwariodd Wil Pennog a Hulk tu ôl i Sam.

Tros bechadur buost farw, Tros bechadur ar y pren, Y dioddefaist hoelion llymion, Nes it orfod crymu'th ben; Dwed i mi ai fi oedd hwnnw Gofiodd cariad rhad mor fawr?

Yn rhyfedd iawn, wnaethon nhw ddim dangos dim diddordeb yn y camerâu na'r recordydd tâp oedd gen i - roedd e fel do-it-yourself spy kit!

Pan welodd fi dywedodd yn syth 'Well it's my Welsh tutor' a chawsom sgwrs fer.

Es ato am sgwrs ac mi ddywedodd: "There's no connection, it's just that it's thirsty work driving the bus." Ar ôl gorffen yfed, aeth y ddau ohonom i'r bws a pharhau'r daith - heb neb yn cwyno nac yn holi cwestiynau.

Ni fyddai hyn ond yn rysa/ it ar gyfer ansadrwydd andwyol yn y system addysg yn y gymuned honno.

Yr oedd yr adroddiad hefyd yn dyfynnu geiriau swyddog o Eglwys yng Nghymru a ddywedodd: 'Everybody fights against the devil, and it is good to see the DVLC in Swansea are taking people's religious feeling seriously.'

Dyfynnodd y ffermwr fel hyn: Mr Hague, medda fo, if you ever see a satisfied farmer o'r a dead donkey sit on it.

It is perhaps poverty of mind and language obliges me to say that this universal scheme taeks on the effect of a sympathetic person - and my communion a quality of fearless worship.