Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

iwan

iwan

Cân gan y bytholwyrdd Dafydd Iwan.

Côr Plant Pencoed a Dafydd Iwan 'Na i chi noson anfarwol i edrych ymlaen ati.

Y fi fel stiwdant hannar pan yn crwydro'r ddinas 'na ac Iwan Roberts yn curo ar ddrysa pwysicach o lawer'.

Mae'r beirdd a llenorion sy'n gwrthwynebu cysylltiad brenhinol yn cynnwys Myrddin ap Dafydd, Iwan LLwyd, Angharad Tomos, Meirion MacIntyre Huws, MIhangel Morgan a Robin Llywelyn.

Dyna brofiad Ieuan Brydydd Hir, Michael Jones, ac Emrys ap Iwan.

Mae hefyd yn digwydd bod yn frawd i'r brodyr Dyfrig a Iwan o Topper.

Iwan Edgar a'r Ysgrifennydd Gwladol newydd

Yn y cerddi hyn y mae Iwan Llwyd yn ceisio canu'r genedl yn ôl i'w bodolaeth.

Hyd yn oed yn nhermau ei oes ei hun, dilynwr i'r Dr Lewis Edwards oedd Elfed, nid i Emrys ap Iwan neu RJ Derfel.

Yn y dyddiau cynnar roedd y label yma yn tueddu i recordio deunydd ifanc, pop, gwerin a chanu protest a'r artistiaid mwyaf amlwg, o'r cyfnod cynnar, oedd Geraint Jarman, Meic Stevens, Edward H Dafis, Endaf Emlyn, Tecwyn Ifan ac, wrth gwrs, Dafydd Iwan, ei hun, a fu mor brysur yn canu.

Yn Tywysog Ola Cymru, cyflwynodd y ddarlledwraig Elinor Jones, y canwr Dafydd Iwan, yr hanesydd Richard Wyn Jones a'r awdures Angharad Tomos eu safbwyntiau personol ynglyn â'r teulu brenhinol.

Daw'r diwrnod i ben gyda sesiwn 'Rantio Dros Ryddid' gyda'r beirdd Iwan Llwyd, Geraint Lovgreen ac Ifor ap Glyn.

Cyflwynwyd Gwobrau Cerddoriaeth Roc a Phop Cymru yn y Celt, Caernarfon, gan Owain Gwilym a Beks gydag adloniant gan Topper, Y Tystion, Catsgam a'r anfarwol Dafydd Iwan.

Baulch fydd yn rhedeg yn y râs 400 medr tra bydd Iwan Thomas yn gorfod bodloni ar le yn y râs gyfnewid.

Mae'r gyfres yn seiliedig ar wrando, canu a chyd-ddarllen 8 llyfr poblogaidd gyda Iwan Tudor.

Yn llinach Michael Jones y mae gosod Emrys ap Iwan.

Siawns na wyddai'n dda am ddatganiadau Emrys ap Iwan, T.

Mae'r we yn un esiampl, ac fe soniodd Iwan am enghraifft y swyddfa dreth incwm.

Yng ngeiriau'r Athro Gryffydd: "Meddwl critig a rhesymegwr a oedd gan y naill [Emrys ap Iwan]; meddwl gweledydd a bardd a oedd gan y llall." Ni wn pa gyfathrach a fu rhwng y ddau, os bu un o gwbl, ond nid damwain yn unig yw nad ysgrifennodd Emrys (hyd y medrais i weled) yr un erthygl i Cymru, er ei fod ef a'r cylchgrawn wedi cydoesi am bymtheng mlynedd.TRAED MEWN CYFFION - Kate Roberts (tud.

Emrys ap Iwan

Cyflwynwyd Gwobrau Cerddoriaeth Roc a Phop Cymru yn y Celt, Caernarfon, gan Owain Gwilym a Beks gydag adloniant gan Topper, Y Tystion, Catsgam ar anfarwol Dafydd Iwan.

Soniodd Iwan hefyd am yr angen i ddatblygu adnoddau electronig yn Gymraeg: offer ar gyfer sganio testun Cymraeg, er enghraifft.

Yr oedd comisiynur cerddi gan Iwan Llwyd, yn Gymraeg, a Gillian Clarke, yn Saesneg, yn syniad da.

'Mi lwyddodd Iwan, a doedd hwnnw'n nabod neb'.

Gofynnwyd i Dafydd Iwan, sydd nid yn unig yn un o gantorion ysgafn mwyaf blaenlalaw Cymru ond hefyd wedi bod yn flaenllaw yn y frwydr genedlaethol, ganu yn y cyngerdd yn y Bae ond ni allai dderbyn oherwydd iddo gytuno i ganu mewn noson Gymraeg yng Nghaerfyrddin.

Ar ôl i'r Dr Brynley Roberts gyflwyno'r Tlws iddo, bu llond llwyfan o blant yn perfformio sgript gan Anwen James (ennillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Taf Ela/ i) sef Iwan Williams a Thrysor y Môr-ladron o dan gyfarwyddyd Euros Lewis.

Ambell ddyn od fel Emrys ap Iwan a Michael D. lones a'u dysgodd mai amddiffyn eu cenedl oedd eu dyletswydd gyntaf.

(Brawd Sharon, yr actor Iwan Roberts, sy'n chwarae rhan Dafydd fel oedolyn yn y cynhyrchiad.)

Yn ogystal ag edrych ar sut i ddefnyddio technoleg wrth ymgyrchu, fe fu Iwan hefyd yn sôn am rai enghreifftiau o sut y mae'r iaith Gymraeg yn cael ei gadael ar ôl gan ddatblygiadau newydd.

O gyfnod ychydig yn hynach mae Dafydd Iwan a Dafydd Hywel.

Golyga hyn fod y cwmni, a sefydlwyd gan Dafydd Iwan, Huw Jones a Brian Morgan Edwards nôl yn 1969, yn barod i droedio i'r Mileniwm newydd gyda chryn dipyn o hyder ac yn gyfrifol am hyd yn oed fwy o grwpiau ac artistiaid.

Yn amlwg cafodd Dafydd Iwan groeso gwych ond yr oedd hi'n noson lwyddiannus i Ysbryd Chouchen, au caneuon sydd, erbyn hyn, i'w clywed yn aml ar Radio Cymru.

Yma y mae Ruskin a Carlyle, Goronwy Owen ac Emrys ap Iwan, Rousseau a Ghandi a Francis Thomson, wedi eu cludo yma yn berlau gan rywun a'u gwelodd yn rhywle ac a'u cododd ac a'u cadwodd yn loyw lân lathraid.

Ar y nos Sadwrn (Ionawr 16), bydd Twm Morys ac Iwan Llwyd yn cynnal noson o adloniant, 'Cadw Swn', yn y Cwellyn Arms, Rhyd-ddu.

Mae Iwan Llwyd yn mynd â ni yn ôl i flasu eto y chwerwder a'r siom a brofwyd un mlynedd ar ddeg ynghynt wedi i Gymru droi ei chefn ar Ddatganoli.

Yn Tywysog Ola Cymru, cyflwynodd y ddarlledwraig Elinor Jones, y canwr Dafydd Iwan, yr hanesydd Richard Wyn Jones ar awdures Angharad Tomos eu safbwyntiau personol ynglyn âr teulu brenhinol.

(Dafydd Iwan)

Rhaid i mi ddweud mod i wedi synnu fod Portiwgal wedi gwneud cystal, meddai Iwan Roberts oedd yn nhîm Cymru yn y gêm yn erbyn Portiwgal fis dwetha.