Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lady

lady

Yr oedd Lady Megan y rhan fwyaf o'i hamser yn Llundain ac aelodau'r pwyllgor ar chwâl drwy Gymru gyfan.

A theulu Thomas Edward Lloyd, Coedmor, a theulu Cilbronne "Mae Lady Coedmor yn fenyw fawr er pan enillodd ei gŵr sedd Shir Aberteifi yn ôl i'r Tori%aid ddwy flynedd yn ôl a pheri'r fath syndod i bawb trwy fwrw E. M. Richards ma's!"

Erlyn cwmni cyhoeddi Penguin am ffieidd-dra am gyhoeddi nofel D.H. Lawrence Lady Chatterley's Lover.

Prifio'n wr bonheddig a wnaeth Elias, yn enwedig ar ôl priodi Lady Bulkeley (nad oedd fwy o ledi o ran ei tharddiad na finnau!).

Pa ryfedd y gelwir y pysgodyn yn Lady of the Stream gan y Sais?

Yn ystyr arall y gair yn wahanol neu yn unigryw un o'n peciwliaritis ni meddwn yw ein bod yn hoff iawn o roi llys enwau ar bobol a rhoddais yr engreifftiau Dai the Post, Bessie the Milk ac yn y blaen yna dywedais 'This is one peculiar and proud Welshman who cannot wait until the day he can call this lady Maggie Number Ten' wel, fe aeth y lle yn danbaud!

Moscow yn galw Thatcher yn 'Iron Lady' a 'wicked cold war bitch'. Harold Wilson yn cyhoeddi'n annisgwyl ei fod am ymddeol fel Prif Weinidog, a James Callaghan yn ei olynu.

Cafodd Lady Megan dderbyniad gwresog iawn.

All because the lady loves Milk Tray, ta be?

Fe fyddem ni yn talu Clwb Lady Mary Vivien, rhyw dair ceiniog yr wythnos, a'r Lady yn rhoi "bonus" o hanner coron i bob un a cherdyn ganddo, roedd yn help at gael dillad.

Yna aed ati i ddewis cnewyllyn o bwyllgor gyda Lady Megan yn Llywydd yr Ymgyrch.

Yna, dyma sylwi mai y ffilm, My Fair Lady, oedd arlwy y BBC ar gyfer y pnawn.