Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lanio

lanio

Un o'u ffyrdd hwy oedd Sarn Helen sy'n rhedeg dros y bryniau o Lanymddyfri i Lanio cyn troi a mynd yn syth i gyfeiriad y gogledd at Ledrod.

Gwaeddodd wrth i'r eira lanio ar ei wegil.

Honnodd un cadfridog eu bod wedi llwyddo fwy nag unwaith i lanio timau bychain o filwyr yng Nghuba er mwyn llosgi cnydau siwgr a llofruddio swyddogion llywodraethol.

O'r holl siom a phoen a brofodd y tri ohonynt ers iddynt lanio, ni sylweddolodd yr un ohonynt y posibilrwydd hwn.

"Ar ôl aros yn y Cape dros amryw fisoedd, aethom Alikan Bay i wylio rhag i'r Ffrancod lanio yno.

Fe gymerodd y fordaith yn ôl o Portsmouth i'r Traeth Mawr yn agos i dair wythnos, gan i'r gwynt fod yn wrthwynebus a'i gorfodi i lanio ddwywaith cyn cyrraedd pen y daith.

Wrth ddod i lawr sylwodd ar res o oleuadau gwyrdd a choch a sylwodd fod Abdwl yn llywio i lanio rhwng y ddwy res o oleuadau.

Bu'n rhaid i'r awyren fechan lanio ar borfa ddwywaith yn ystod y daith.

Cred rhai mai'r mwyn plwm oedd wedi tynnu'r dieithriaid hyn i'r sir, ac y mae'n wir mai o ardaloedd mwyn Sbaen y daethai rhai o'r milwyr i Lanio.

Byddai pysgotwyr yr ynys yn peryglu eu bywydau mewn corwyntoedd a stormydd enbyd, ac yn y ddeunawfed ganrif cyrchai smyglwyr i lawer traethell unig ac anghysbell i lanio eu nwyddau anghyfreithlon.