Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lanw

lanw

Ond taw faint o gopi%wyr a ddaeth i lanw'r adwy, amhosibl oedd iddynt gyflenwi'r holl alwadau a glywid am lyfrau - yn enwedig am destunau crefyddol.

Tan yn gymharol ddiweddar yr oedd yr iseldir corsiog hwn yn ymestyn o'r dref i'r môr, yn fath o aber eang i Afon Cefni, aber yr oedd ynddo lanw a thrai, ac a rannai Fôn yn ddwy, Sir Fôn Fawr a Sir Fôn Fach.

Menna fu'n actio ei rhan drosti, i lanw'r bwlch.

"I ddechrau, roedd e'n ffordd o lanw'r munudau tawel rhwng caneuon, ond wedyn aeth e'n fwy na hynny, yn rhan o'r act."

Oes, mae ffôn, trydan, ystafell molchi, a dr o'r tap, ond dyw'r ddau ddim wedi plygu llawer mwy na hylmy i'r drefn o lanw cartref gyda moethusrwydd dianghenrhaid diwedd yr ugeinfed ganrif.

Yn bresennol yr oedd Mrs Bet Rees yr athrawes lanw oedd yng ngofal y dosbarth yn absenoldeb y prifathro yn ystod ei waeledd.

Nid oedd rhaid pryderu am lanw'r pulpud a'r weinidogaeth - roedd y rhai ifainc ar gael i godi baner y Ffydd a'i chario ar flaen y gad.

Er hynny pan âi'n fain arno yntau am ddefnyddiau i lanw cyfrol, ni welai ddim o le mewn dwyn eiddo beirdd a llenorion eraill.