Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

laserau

laserau

Laserau tiwnadwy Un o'r datblygiadau mwyaf cynhyrfus ym myd y laser yn y blynyddoedd diwethaf yw'r laser tiwnadwy - laser lle gellir amrywio tonfedd y goleuni a ddaw ohono.

Laserau ffibrau optegol Cafwyd datblygiadau gwreiddiol iawn ym myd y laser ym maes cyfathrebu optegol.

Erbyn hyn credir y bydd laserau o'r deunyddiau hyn yn disodli peth o waith y laser Nd:YAG, yn enwedig gwaith pwê er isel.

Y mae datblygiad cyson o laserau ffibr, gan ddefnyddio gwahanol fetelau o fewn ffibrau o silica.

Yn wir, mae'n haws cynhyrchu laserau pwerus iawn ar ffurf ffibr nag mewn crisial gan eu bod yn fain ac yn hawdd eu hoeri.

Mewn laserau fel hyn nid yw egni'r atom yn disgyn i lefel bendant fel yn y Nd:YAG, ond yn hytrach i fand - amrediad o lefelau'n gwau i'w gilydd.

Defnyddir laserau tiwnadwy hefyd i chwalu cerrig yn yr arennau.

Erbyn hyn, gwneir defnydd cynyddol o'r laserau hyn mewn meysydd eraill - er enghraifft i fesur cyddwysiad nwyon arbennig yn yr atmosffer.

Erbyn hyn, gellir defnyddio rhesi o laserau lled-ddargludol ar gyfer y gwaith.

Daeth laserau cyflwr solid bell ffordd ers eu darganfod ddeng mlynedd ar hugain yn ôl.

Mae'n bosibl trefnu fod tonfeddi'r rhain yn cyfateb i'r gwahaniaethau rhwng lefelau egni'r crisial, ac mae'r datblygiad hwn wedi rhoi hwb anferth i faes ymchwil laserau cyflwr solid.

Ar gyfer gwaith ymchwil y cafodd y laserau hyn eu defnyddio'n bennaf, yn enwedig i fesur lefelau egni gwahanol atomau a molynnau.