Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lawen

lawen

Roedd gan bob clwb o unrhyw faintioli gwmni drama neu gwmni noson lawen o safon.

Jones (Arglwydd Maelor) yn arwain Noson Lawen, a'r plant fel angylion yn canu ac yn adrodd, a hiwmor a drama amser Lecsiwn - y Neuadd dan ei sang - yn gwrando ac yn heclo pan oedd galw.

Ond 'does dim rheswm i fod o'n dal mor ddrwg o hyd; disgwyl i bethau ddwad yn well mae dyn." "Wir, ddaw o ddim," meddai Ann Ifans, gyda'r ysbryd trychinebol hwnnw sy'n nodweddu pobl lawen.

Taflodd ei phen yn ôl yn hyderus lawen.

Bu cynnydd yn y rhai yn cystadlu ar y Noson Lawen gyda saith chwmni yn mentro i'r maes.

Y llynedd bu Noson Lawen anffurfiol iawn ar Fawrth 1 yn yr hen gapel yn Y Gaiman.

Cyfeiriwyd eisoes at feim enwog Cwmtirmynach a byth er hynny fe ddaeth y llwyfan yn bwysig i aelodau'r Sir i arddangos eu dawn mewn Drama ac mewn Noson Lawen.

Credai hefyd - fel y dywedodd wrthyf droeon - ei fod wedi darganfod y gymdeithas ddelfrydol ymysg ffermwyr Sir Benfro - lle'r oedd cyd-weithio a chyd-lawenhau, heb sôn am gyd-ddioddef, wedi ei gwneud yn gymdeithas glos, lawen a chydweithredol.

Gan nad oedd gennym ni drydan, 'doedd gennym ni, felly, ddim teledu, er mewn noson lawen mi fydda nhad yn dweud fod gennym ni un, a honno'n gweithio efo cannwyll.

Ffaldi-rai-tai-to, mae'r Blw-byrd (dur) ar ben ei ddigon hefo Cymru fach - fel y gwcw lawen lwydlas ar ei nyth newydd, ac yn wir yn Sonnig, ar lannau Tafwys dlawd y trig mewn bwthyn bach distadl, yntau yno wedi agosa/ u cryn filltiroedd at Gymru o fro ei febyd yng Nghaint, wedi symud yno'n fwriadol i ragddisgwyl am y job.

Tua un o'r gloch y bore, codais a rhoi terfyn ar y noson lawen neu chawn i fawr o waith allan o'r bechgyn yn y bore.