Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lefydd

lefydd

Ar yr un pryd, mae nifer o'i luniau wedi'u hysbrydoli gan lefydd lle nad yw ôl dyn mor amlwg, y rhan fwyaf o'r rheiny eto yng Ngogledd a De Cymru, yn arfordir a mynydd-dir.

Cyn mynd ati i chwilio am atebion i'r ddau gwestiwn, efallai y byddai'n well i ni edrych ar y cyswllt, y cyd-destun, y cefndir, y math o lefydd lle mae plant o dair i bump oed yn derbyn eu haddysg feithrin.

Un o nodweddion John Griffith fel gohebydd oedd ei awydd i fynd i lefydd drosto'i hun i weld â'i lygaid ei hun.

Mae rheowr lleoliad y ffilm, Roy Jackson, wedi bod yn yr ardal drwy'r wythnos hon yn chwilio am lefydd hunan-ddarpar a gwely a breacwast i'r criw.

Mae'r Bwrdd wedi bod yn cyfarfod unwaith bod deufis mewn gwahanol lefydd yng Nghymru gan wahodd casgliad o 'bwysigion' lleol i giniawa â nhw bob tro.

Roedd y bwrdd wedi ei osod yn barod ar gyfer brecwast drannoeth, bowliau bara llaeth wyneb i wared mewn rhyw wyth neu naw o lefydd, ar wahân i lle'r oedd Dic yn eistedd, y lamp baraffin ar y wal uwch ei ben wedi ei throi i lawr rhag iddi fygu yn y drafft.) "Roedd hi'n bert iawn, gwraig y ffarmwr yma.

Fe fydd y '45 Llydaw' yn sefyll eu prawf ynghyd â 40 o bobl eraill – Basgiaid, pobl o Baris, ac o lefydd eraill.

Mae 'na lefydd i bobl boncyrs 'run fath â ti!' Ac ar hynny i ffwrdd ag ef i lawr y rhiw ar wib.

"Ryda ni'n cael ein gwrthod rhag mynd i mewn i bob math o lefydd, o sinemau i dai bwyta a phyllau nofio.

Cyn hynny, roedd yna fwy o betha i'w gwneud, mwy o lefydd i fynd iddyn nhw, digon o hwyl.

Mae'r Gymraeg i'w gweld yn arwynebol mewn cryn dipyn o lefydd erbyn hyn, ond os ydych yn rhan o'r sector preifat does dim rheidrwydd arnoch chi i ddefnyddio Cymraeg o gwbwl.

Mae wedi golygu blwyddyn o waith achosti'n gorfod datblygu perthynas nid yn gymaint efo'r cwmni ond efo un person ." Y ffigurau allweddol i'w targedu, meddai, yw rheolwyr lleoliadau ffri-lans sy'n argymell lleoliadau i gwmni%au ffilm mawr sy'n edrych am lefydd addas.

cyffrôdd drwyddi, trodd ei phen tuag ataf, y llygaid yn dân, a dweud yn glir glir, 'Am lefydd, nid am grefydd, am Rosgadfan.' Yna ymlonyddodd drachefn.

Ond roedd yna ambell i ddigwyddiad arall hefyd, fel y tro yr aethon ni i lawr i ardal y Corniche, y glan môr a fu unwaith yn un o lefydd brafia'r Dwyrain Canol i gyd.

Doedd neb call eisiau byw yn y fath lefydd gwyllt ac anghysbell.

Mae hyn wedi arbed llawer o bentrefi rhag y difrod a wnaethpwyd i lefydd fel Harlech, Gaerwen a Dinbych yn y 1980au.

Yn yr Haf, byddai yn arwain grwpiau i droedio ar hyd llwybrau cyhoeddus i lefydd hanesyddol o amgylch y dre.

Y pwynt yr wyf i'n ceisio'i wneud yw hwn, sef fod Kate Roberts yn Ffair Gaeaf a Stori%au Eraill, fel yn ei llyfrau eraill i gyd (bron), yn llenor dychmygus sy'n cadw'n o glo/ s at amgylchiadau bywyd ac at amodau bywyd ei dewis gyfnodau a'i dewis lefydd fel yr oeddynt mewn gwirionedd.

Efo mwy a mwy o'r sector cyhoeddus yn cael ei throi'n asianteithau preifat mae hynny yn golygu fod y Gymraeg yn mynd i gael ei gweld mewn llai a llai o lefydd.

Yma darganfyddwch fwy am yr ardal brydferth, gyda syniadau gwreiddiol am lefydd i ymweld a rhestr llawn o ddigwyddiadau.