Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lerpwl

lerpwl

Mae ymosodwr Lerpwl Robbie Fowler wedi dweud na fydd e'n gallu cuddio'i siom os na fydd e'n chwarae yn erbyn Arsenal.

Ar yr un diwrnod, saethodd swyddog milwrol ddau wrthdystiwr yn gelain yn Lerpwl.

'Roedd John Evans yn sôn am yr argae a foddodd bentref Llanwddwyn yn Sir Drefaldwyn yn wythdegau'r ganrif flaenorol er mwyn cyflenwi Lerpwl â d^wr.

Yn y llyfr Porthmadog Ships mae gennym hanes am y llong Marie Kaestner a gollwyd gyda phawb oedd arni ar fordaith o Lerpwl i Borthmadog.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Gwrthwynebiad gan bobl amlbleidiol i'r bwriad i adeiladu cronfa ddwr yng Nghwm Tryweryn i ddarparu dwr i Lerpwl, ond methiant fu pob ymgyrch.

Cafwyd dau gyfarfod cyhoeddus nodedig yn Lerpwl, un ohonynt wedi ei drefnu gan Mrs Morovietz ar ran y Pwyllgor Amddiffyn; ond Cyngor Lerpwl a drefnodd y llall.

Gwrthwynebiad gan bobl amlbleidiol i'r bwriad i adeiladu cronfa ddwr yng Nghwm Tryweryn i ddarparu dwr i Lerpwl, ond methiant fu pob ymgyrch.

Derek Hatton, cyn is-arweinydd cyngor Lerpwl, yn cael ei ddiarddel gan y Blaid Lafur.

Gair y Rhos am y peth oedd "mynd i le%, ac yr oedd merched y Rhos y pryd hwnnw yn gwasanaethu mewn lleoedd fel Lerpwl, Liscard, Bolton, a Manchester wrth yr ugeiniau.

Mae Lerpwl trwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan UEFA ar ôl curo Porto o ddwy 2 - 0 yn Anfield - a 2 - 0 dros y ddau gymal.

Sylweddoli mai gorfod brwydro yn erbyn amgylchiadau a rhagfarnau fel hyn yr oedd gwirfoddolwr fel Paul, a oedd yn Somalia am chwe mis cyn dechrau ar gwrs gradd yn mhrifysgol Lerpwl.

CYHOEDDI CYMRAEG DRAMOR: Weithiau gellid dod ar draws cyhoeddi papurau a chylchgronau Cymreig y tu allan i Gymru - yn Llundain a Lerpwl, er enghraifft, ac ymhellach o lawer yn America ac Awstralia.

'Roedd y noson yn fy atgoffa i o 1977 yn erbyn St Etienne,' meddai Howyn Roberts o Gangen Gwynedd o Gefnogwyr Lerpwl ar y Post Cyntaf y bore yma.

Rhestrir nifer y puteiniaid a'r puteindai yn Lerpwl ac eir ymlaen i ddweud:

Curodd Lerpwl Chelsea 2 - 1 ar ôl amser ychwanegol yn Anfield.

Bydd Lerpwl, heno, yn y Weriniaeth Czech yn chwarae Slovan Liberets.

Amcan y cwrdd oedd ystyried cynllun arall a alluogai Lerpwl i gael y dwr heb foddi cartrefi.

Arholi'r sawl a fynnai basio'n gapten neu fet yn Lerpwl oedd gwaith Towson, ac yr oedd gando ddiddordeb mewn datblygu astudiaeth wyddonol o fordwyo.

Pan ddychwelodd Mary Jane i Dyddyn Bach ymhen deuddydd, cyffesodd Siôn Elias ei fod wedi lladd dyn mewn tafarn yn Lerpwl rai blynyddoedd cyn hynny.

Saethwyd dau yn y terfysgoedd yn Lerpwl a bu gweithwyr rheilffordd yn bygwth galw streic cenedlaethol.

Mae Lerpwl wedi codi i'r trydydd safle yn yr Uwch Gynghrair ar ôl curo Coventry 4 - 1 ddoe.

Tân yn lladd 40 yn stadiwm bêl-droed Bradford, a hwliganiaid pêl-droed yn creu helynt yn stadiwm Heysel, Brwsel, lle'r oedd Lerpwl yn chwarae.

Bu cynadleddau o holl awdurdodau lleol Cymru dan lywyddiaeth Arglwydd Faer Caerdydd yn protestio yn erbyn mesur Lerpwl.

Gan fod Lerpwl yn dal i fod yn borthladd eithaf pwysig, drwy'r clwb 'She' y darganfuwyd y claf cyntaf ym Mhrydain.

Bydd Lerpwl a Birmingham yn chwarae am Gwpan Worthington.

Yn rownd yr wyth ola fis nesa bydd Lerpwl oddi cartre yn Southampton neu Tranmere, Arsenal gartre yn erbyn Bolton neu Blackburn, West Ham yn wynebu Tottenham a Chaerlyr yn erbyn Wycombe neu Wimbledon.

Bydd y dasg o geisio torri amddiffyn Lerpwl yn disgyn ar Dele Adebola.

Yr hanes diwetha amdano oedd iddo syrthio i'r Dock yn Lerpwl, a boddi.

Achubwyd y sefyllfa pan ymyrrodd Dr Peter Davies (Prifysgol Lerpwl), cynrychiolydd Cyngor Archaeoleg Forwrol gogledd-orllewin Prydain.

Doedd goliau Nicky Barmby a Stephen Gerrard ddim digon i Lerpwl sicrhau buddugoliaeth oddi cartre yn erbyn Olympiakos yng Ngwlad Groeg neithiwr.

Gall y samplau roi gwybodaeth i ni ar faint a lleoliad y llygredd dynol sydd wedi ei greu, er enghraifft, ym Mae Lerpwl (ble mae llygredd wedi ei greu gan fetalau trwm, e.e.

Y cam nesaf oedd cael mesur Lerpwl trwy'r Senedd.

Roedd y twf ym mhwysigrwydd Lerpwl fel porthladd, yn ogystal â'i rhan yn y fasnach gaethweision annynol, hefyd yn hwb i ddatblygiad Ynys Môn.

Bydd Lerpwl yn ôl yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd fis nesa.

Daliais fy ngafael yn safle bachwr y tîm cyntaf weddill fy amser yn Lerpwl.

Doedd Gruffydd Hughes yn fawr o longwr a doedd fy nhad yn fawr o chef; ond ei fod yn ddigon ffodus i fedru gwneud tipyn o beef tea i'w gyfaill, oedd yn ei wely yr holl ffordd o New York i Lerpwl!

Emile Heskey, Gary McAllister o'r smotyn a'r eilydd Robbie Fowler sgoriodd i Lerpwl.

Yr oedd John Thomas, Lerpwl, yn gweld popeth y gellid ei ddisgwyl mewn sant ac arwr hanesyddol yn Penri.

Mae Lerpwl trwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan Worthington ar ôl curo Fulham 3 - 0 neithiwr.

Ni bu neb o Lerpwl nac o unman arall yn trafod y bwriad â nhw.

Michael Owen gafodd ddwy gôl Lerpwl, Jimmy Floyd Hasselbaink sgoriodd ddwy gôl Chelsea.

Roedd Lerpwl ar y blaen, 2 - 1, tan yr eiliadau olaf pan sgoriodd Alexios Alexandris ei ail gôl i ddod a'r sgôr yn gyfartal.

Gorymdaith y di-waith yn cerdded o Lerpwl i Lundain.

'Mae rhywfaint o fantais gan Lerpwl, maen nhw wedi bod yn Stadiwm y Mileniwm o'r blaen a rwyn gwybod bod Gary McAllister â meddwl uchel o'r stadiwm.

Er ei geni yn Lerpwl, magwyd Mrs Jones ym Maesteg, South Beach, Pwllheli.

Cyhoeddwyd wedyn fod Roberts, o Lerpwl, wedi stricio 156 o weithiau i gyd.

Heskey a Babbel sgoriodd goliau eraill Lerpwl, gyda Ferguson ac Unsworth yn sgorio i Everton.

Y bore yma yn Anfield mae'n frwydr rhwng Lerpwl a Leeds am y trydydd safle a'r prynhawn yma bydd Bradford - sydd ar y gwaelod - yn wynebu Charlton.

Mae Lerpwl trwodd i drydedd rownd Cwpan UEFA ar ôl curo Slovan Liberets yn y Weriniaeth Czech neithiwr.

Balch hefyd oedd deal fod Len (Williams) gartref ar ol rhai wythnosau o driniaethau yn Lerpwl.

Weithiau daeth y diwedd o fewn oriau iddynt ffarwelio a'u cyfeillion, megis a ddigwyddodd ddwy flynedd yn ddiweddarach yn hanes y Tayleur a hyrddiwyd ar greigiau Ynys Lambay ger arfordir Iwerddon tua diwrnod ar ol gadael Lerpwl.

Pwy fasa wedi dychmygu ar ddechrau'r tymor y byddai Lerpwl wedi ennill tri chwpan.

Mae ganddo dipyn i'w wneud am rai wythnosau ynglŷn â gwerthu'r tŷ yn Lerpwl; yna mae'n dod yma i aros tra bydd yn chwilio am rywle ar y Glannau.

Y sgôr diweddara rhwng yng ngêm Lerpwl a Leeds yw Lerpwl 0 - Leeds 2.

Roeddwn i'n ofni y byddai'r hen drwbl a gefais yn Lerpwl yn dweud yn f'erbyn hefo anffawd fel hyn, ond dywed y doctor fy mod yn syndod o gryf ac iach, a diolch i fywyd braf awyr-agored yr ynys y mae hynny, yn siwr i chi." Er hynny fe roddodd Dad ochenaid.

Gyda Rownd Derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm dridiau i ffwrdd, roedd Lerpwl neithiwr yn dal i drïo sicrhau eu lle yng Nghynghrair y Pencampwyr y tymor nesa.

I Bwllheli y daeth y Bargyfreithiwr Walter Glyn, tra ar ei wyliau ym Mrynhir, Cricieth, yn lle ymuno â busnes llongau ei dad yn Lerpwl.

Ganwyd a magwyd Gwyn Chambers yn Llundain, yn fab i Gymro Cymraeg o Lerpwl a Chymraes o Dywyn, Meirionnydd.

Ar ôl bod i lawr yn y Mount Vernon am awr neu ddwy, byddai rhai o'r hogiau eisiau mynd i flasu bywyd Lerpwl ar nos Sadwrn.

Chwaraewr canol-cae Lerpwl, Steven Gerard, gafodd ei ddewis yn Chwaraewr Ifanc Gorau'r Flwyddyn.

Mae Lerpwl yn aros yn bumed ar ôl cael eu curo, 2 - 1, gan Newcastle.

Yr oedd rhyw ddiniweidrwydd gwladaidd yn perthyn i'w gymeriad, a'r nodwedd hon a ddaliodd sylw John Thomas, Lerpwl:

Yn yr Uwch-gynghrair neithiwr - enillodd Lerpwl 2 - 0 yn erbyn Bradford.

Roedd y tri ohonyn nhw - Aled a'i dad a'i fam - ar y ffordd i Lerpwl pan sgidiodd y car i'r wal.

Sgorwyr Lerpwl oedd Jari Litmanen o'r smotyn, Emile Heskey, Vladimir Smicer eto o'r smotyn, a Markus Babbel.

Y mae Lerpwl yn ddinas fawr boblog a'i dylanwad politicaidd yn aruthrol.

Efallai nad yw hon yn Lerpwl yn erbyn Arsenal - ond mae'n gêm bwysig er gwaetha hynny.

Williams Parry; mae deifwyr o Lerpwl a'r glannau'n mynd yno'n llawer amlach na'r rhan fwyaf o'r bobl leol.

Ond, yn ôl Pengwern, yr hyn a ddywedodd oedd: 'Rwyf yn medru mynd i mewn yn well i "gymdeithas ei ddioddefiadau Ef" ar ôl dioddef hyn.' Mor bell oedd y cenhadwr a'r pwyllgor yn Lerpwl oddi wrth ei gilydd yn eu meddyliau bryd hyn!

Nid hynny chwaith mo'r rheswm dros wrthod cynllun Lerpwl.

Mae Ipswich yn drydydd yn yr Uwch Gynghrair ar ôl ennill 1 - 0 yn Lerpwl, sy nawr wedi syrthio i'r chweched safle.

Chwaraewyr eraill ar y rhestr fer yw Teddy Sheringham a Roy Keane o Manchester United, Emile Heskey o Lerpwl, Thierry Henry o Arsenal a Marcus Stewart o Ipswich.

Pedair blynedd a barhaodd hwn er hynny gan i long y cwmni suddo mewn storm enbyd gerllaw Lerpwl ac oherwydd hynny daeth terfyn ar yr holl weithgaredd.

Cawson nhw eu curo 1 - 0 gan Lerpwl - Danny Murphy oedd y sgoriwr.

Lerpwl oedd y man cychwyn mordeithiau rhai miliynau o ymfudwyr yn y ganrif ddiwethaf - dros naw miliwn rhwng tridegau'r ganrif diwethaf a'r ganrif hon.

Uwchben yr oedd cannoedd o genedlaetholwyr a geisiodd rwystro gorymdaith ceir Lerpwl rhag cyrraedd y ffordd a redai dros ben yr argae.

Lerpwl yn erbyn Arsenal - ail dîm yn erbyn y trydydd yn yr Uwch-gynghrair, gogledd yn erbyn de, ac argoelion gêm i'w chofio.

Roedd o ar ei ffordd i Lerpwl.

Ai cyfeiriad at ei gyfnod yn Lerpwl, ar lan Merswy, ac at ei 'garchar' fel Catholig cudd na allai ei gyhoeddi ei hun yn agored nes marw ei dad?

Mae'n wir fod yr elw economaidd i Gorfforaeth Lerpwl yn enfawr.

Yn ein plith ym Mangor yr oedd myfyriwr o'r enw Henry Aethwy Jones, brawd o Lerpwl, a feddai gyflawnder tra helaeth o hunanhyder, ac un a fentrai drafod ei athrawon fel cydradd, a hynny mewn Cymraeg oedd yn camdreiglo'n rhyfedd.

Prin iawn yw rhaglenni a chyfresi o'r fath heddiw heblaw, wrth gwrs, am sawl opera sebon, ac er gwaethaf ymdrechion yr Awstraliaid, Phil Redmond yn Lerpwl a'r BBC yn Walford, Sbaen a de Cymru, mae un sebon wedi goroesi o'r dyddiau cynnar byw, du a gwyn.

Mae Lerpwl wedi cyrraedd eu rownd derfynol gynta yn Ewrop er 1985 ar ôl curo Barcelona yn Anfield neithiwr yn ail gymal Cwpan UEFA 1 - 0 neithiwr.

Erbyn hyn yr oedd hyd yn oed yr ASau Cymreig yn gwrthwynebu bwriad Lerpwl, a dadleusant yn gryf yn ei erbyn ar yr ail ddarlleniad.

Emile Haskey a Nicky Barmby sgoriodd i Lerpwl.

Cafodd Lerpwl noson i'w chofio yn Stadio Olympico.

Yn y rownd gyn-derfynol bydd Lerpwl yn chwarae Wycombe ac Arsenal yn wynebu Tottenham.

Bydd Lerpwl yn chwarae Ipswich sy'n bedwerydd yn y tabl.

Arferai Hugh Owen Talgwyn Isaf gario "visitors" o Lerpwl, Manceinion a Chaer yn ei "waggonett" dau geffyl o Stesion Pentraeth i'r Traeth Coch am ychydig sylltau, a'r un modd o'r Benllech gan fod tua hanner milltir i'r pentre pryd hynny, ond sydd erbyn hyn yn dref reit dda.

Er hynny roedd yn rhaid aros i gymdeithasu â'r enillwyr tan amser cau cyn cychwyn yn ôl am Lerpwl.

Ond cyn i waith arloesol John Thomas Towson yn Lerpwl a'r Americanwr, Mathew Maury, gael ei dderbyn gan forwyr yn y pumdegau, llwybr y Morlys oedd patrwm y mordeithiau i Awstralia.

(Tueddai Modryb i siarad Saesneg gydag acen snobs Lerpwl pan fyddai dan deimlad.) 'Ewch i fyny i tsiecio.'

CYFLWYNWYD adroddiad llafar y Prif Weithredwr ar ddau gynllun arall, sef Oblygiadau Gofal yn y Gymuned (Tai Eryri) ac Arolwg Hyfforddiant Staff (Prifysgol Lerpwl).

Lerpwl enillodd gêm ddarbi fawr Glannau Mersi.

Roedd Ysbryd yr Hen Reithordy wedi diflannu eisoes i ddechrau ar ei waith ofnadwy o ddychryn Modryb Lanaf Lerpwl.

Spurs yn curo Lerpwl 2 - 1 yn White Hart Lane.

Mae Michael Owen wedi dechrau pump o chwe gêm ddwetha Lerpwl ac wedi sgorio chwe gôl mewn wythnos.

Doedd dim digon o nerth yn ei ergyd ac fe'i harbedwyd gan Sader Westerveld, ac yr oedd Lerpwl wedi ennill eu tlws cynta er 1995.

Chwaraewyd rhan bwysig gan bobl Cwm Tryweryn eu hunain a ddaeth i Lerpwl, pob enaid byw ond un baban bach, i orymdeithio mewn gwrthdystiad trwy ganol y ddinas.

Yn hytrach na bod ar y clwt mi gynigiais fy ngwasanaeth yn haelfrydig i Bwyllgor Addysg Lerpwl ac mi fynegais barodrwydd i gyfrannu dysg a gwybodaeth mewn unrhyw ysgol y gwelai'r Awdurdod yn dda fy ngosod ynddi.