Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lestri

lestri

Roedd popeth yn y ddau ddrâr yn ei ddreser yn gorwedd ar y llawr fel carped ychwanegol, ac roedd popeth wedi cael eu torri; ei gloc, ei lestri, ei deledu a'i radio.

Defnyddient lestri pridd, ond dalient i wneud eu hoffer o gerrig, tyfent gnydau bwyd a bugeilient anifeiliaid.

Gadawodd y cenhadon eu hôl yn ddigamsyniol ar y Casiaid, ac mae olion eu heefengylu brwd i'w canfod o hyd yn yr eglwysi, yr ysgolion, a'r ysbytai, heb sôn am barlyrau lle cenir 'Mae gen'i dipyn o dž bach twt' a lle bwyteir bara brith ac yfed te o lestri sabothol yr olwg.

Wedyn dyma nhw'n mynd i siop lestri ac yn prynu pump cwpan.

Ar fore o Fai gwelodd y bardd brydferthwch naturiol ein hamgylchedd a chyfeiriwyd yn hyfryd at 'emrallt astud y gwellt a'r lloi llonydd'. O weld 'ganhwyllbren y gastanwydden' cafwyd darlun rhyfeddol o lestri'r offeren yn ymbaratoi ar gyfer addoliad.

Yr oedd tysteb wedi ei sefydlu, a cfe bwrcaswyd set o lestri te arbennig iawn 'Royal Daulton' i Mrs Jones fel arwydd o'n gwerthfawrogiad.

Yr oedd yn weithiwr tun bob modfedd ohono, gyda'i ddillad a'i lestri bwyd yn lân ac yn ddestlus bob amser.