Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lety

lety

Ac eto onid i Lety'r Bugail yr ai hi weithiau gyda'r hwyr ar ol gorffen gorchwylion, i freuddwydio?

'Wel, os cofiwch chi, mae 'na gerbyd neu fan neu rywbeth tebyg yn danfon y dyn at Lety Plu bob tro.' 'Iawn,' meddai Gareth.

lety.

Tra yn byw yno, bu cartref Mrs Freeman yn lety i lawer o'r teithwyr blin rhwng Dyffryn Camwy a'r Andes.

Ysgrifennwyd y rhain gan feirdd, a oedd yn crwydro o fan i fan yn chwilio am lety.

Onid oedd gan wraig ei lety yn Nefyn feddwl mawr ohono.

Un swllt ar ddeg a chwecheiniog yr wythnos, os cofiaf yn iawn, a dalai fy nhad am lety i mi a gofalai yntau wedyn anfon bagiad o datws a swej ac wyau a chig moch i'r hen wraig o dro i dro.

Roedd llawer o ofyn am lety.

'Ie,' meddai Gwyn wedi iddo ddiflannu, 'Ond safodd o ddim wrth Lety Plu.

Chwaraeai rhyw hanner gwên yng nghornel ei wefusau fel y trodd yntau, wedi i'w lleisiau ddistewi yn y pellter, a chychwyn yn ôl ar hyd y llwybr i Lety Plu.

Beth am 'i ddillad o, a'i fwyd, a'i lety?

Ymddeolodd yntau o'r mor tua'r un adeg ag y dychwelodd Snowt o Lundain, a chan eu bod yn dioddef o'r un syched, aeth y ddau'n dra chyfeillgar, a phan drowyd Sam dros yr hiniog gan wraig ei lety rhannodd Snowt ei lety gydag ef.

Yn ôl eu harfer dros y blynyddoedd daeth dros ddwy fil o bobl i'r theatr eto eleni, y tro hwn i rannu atgofion John Davies - yr hen lanc canol oed a benderfynodd symud i fyw i lety wedi marw ei fam - wrth iddo werthu ei ddodrefn "o law i law% i berthnasau a chydnabod.

Y noson honno cafodd Gwaethfoed a Morfudd lety gyda chawr o'r enw Carwed Feudwy wrth odre Rhiw Garwedd ond pan geisiodd y cawr lofruddio'r ddau yn eu cwsg fe laddodd Gwaethfoed hwnnw hefyd.

Cafodd fy nhad lety hefo Dic, ond un noson dyma hwnnw i mewn i'r tŷ ar frys a golwg wedi dychryn arno.

O leia, roedd mwy o gomisiynau'n dod i'w rhan erbyn hyn nag y gallent obeithio eu cyflenwi, byth er pan fu newyddiadurwyr 'Tŷ a Gardd' o Gaerdydd yn tynnu lluniau o Lety'r Bugail ar gyfer tudalennau'r cylchgrawn dethol hwnnw.

Ond wedi dychwelyd i'w lety ymfwriodd yn fwy angerddol nag erioed i'w lyfrau, a rhyfeddu bod cymaint o hwyl i'w gael yn y gorchwyl o'i gymharu a'r baich a fuasair'r pwnc iddo pan oedd yn llencyn ysgol.

Gwelent olau cerbyd ar ôl cerbyd yn mynd ar hyd y ffordd ond nid oedd olwg bod yr un ohonynt am aros wrth Lety Plu.

Wedi dychwelyd i'w lety llwm y noson honno y buasai yn nhŷ braf Mrs Paton Jones teimlai Hector dipyn yn fwy hyderus a phwysig.

Swyddog pwysig yn ein henwad ni ydoedd, ar ymweliad â rhyw lety plant amddifad yn ardal y Bermo ac yn cynnal cyfarfod yn y capel i hyrwyddo'r gwaith hwnnw.

'O Lety Plu y daeth o bob tro hyd yn hyn.

Rhagwelir hefyd fod y math o lety y bydd ei angen yn newid.