Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

libya

libya

Islam yw crefydd traddodiadol Libya, a'r unig grefydd yno heddiw.

Mae Gadaffi yn honni iddo wrthod caniata/ u i'w rieni adael eu pabell hyd nes bod pawb arall yn Libya wedi cael cartref.

Ac o hyn ymlaen, bydd pawb yn Libya yn filwyr beth bynnag.

Yn Ciwba a Libya, fe agorwyd drysau i ni nad oedd gohebwyr o Loegr wedi ffwdanu cnocio arnyn nhw.

Doedd ganddo ddim crebwyll diplomyddol o unrhyw fath, a llwyddodd i elyniaethu un o gyfeillion pennaf Libya, sef yr Aifft.

Libya

Y tu cefn i'r straeon doniol, mae yna ochr arall ac, wrth fynd i ffilmio mewn gwersyll haf i blant mwya' addawol y wlad, y cefais i fy mhrofiad mwya' ysgytwol yn Libya.

Wrth i ni ffilmio yn un o'r gwersylloedd hyn, cefais fy mhrofiad newyddiadurol mwyaf dadlennol yn Libya.

Wrth i mi raddio o Academi Filwrol Merched Libya, tybiais fod y cyflwyniad wedi cael ei lwyfannu er mwyn cyflwyno neges arbennig - ymddiheuriad, efallai, am fod y wlad wedi tynnu'r fath elyniaeth i'w phen.

Ond aeth Gadaffi ymhellach na'r hyn yr oedd neb wedi ei ddisgwyl - trwy roi merched Libya yn y fyddin.

Rhywbeth tebyg oedd y rheswm tros fynd i Libya.

Ond aeth Gadaffi ymhellach na'r hyn yr oedd yr Eglwys a gweddill y byd Arabaidd wedi ei ddisgwyl; doedd neb wedi rhag-weld y byddai merched Libya mewn lifrai milwrol.

Dyna un esboniad pam y ces i fy hun yn eistedd ym mhabell y Cyrnol Gadaffi wrth draed y dyn ei hun - a chael gradd gan Academi Filwrol Merched Libya .

`Beth bynnag y mae llywodraethau'n ei wneud i'w gilydd, yr hyn sy'n bwysig yw'r cyfeillgarwch rhwng pobl Libya a phobl Prydain,' meddai.

Does dim amheuaeth felly fod dehongliad Gadaffi o'r Koran wedi gwella statws merched yn Libya.

Y drefn arferol, felly, yw bod pobl Libya yn cael caniatâd i fod yn berchen ar eu tai a'u ceir - ar yr amod nad ydyn nhw'n dwyn ffrwyth llafur pobl eraill.

Ystyr chwyldro Libya yw ymgyrchu am heddwch yn erbyn gorthrwm drwy'r byd - gwir heddwch, nid y math o heddwch y mae America yn sôn amdano.

'Beth bynnag y mae llywodraethau yn ei wneud i'w gilydd, yr hyn sy'n bwysig yw'r cyfeillgarwch rhwng pobl Libya a phobl Prydain,' meddai.

Bob haf, dewisir rhai miloedd o'r goreuon o blith plant ysgol Libya i dreulio tair wythnos mewn gwersylloedd.

Un bore, er enghraifft, darllenodd pobl Libya yn yr unig bapur newydd a ganiateir yn y wlad fod eu harweinydd wedi penderfynu newid enwau'r misoedd.

Beth, felly, yw'r 'chwyldro' y cyfeiriwyd ato - yr 'Utopia' yr honnwyd iddo ei greu yn Libya?

'Ystyr chwyldro Libya yw ymgyrchu am heddwch yn erbyn gorthrwm drwy'r byd - gwir heddwch, nid y math o heddwch y mae America yn sôn amdano.