Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lifft

lifft

Yn y lifft i'r ystafell, rhewais pan ofynnodd yn ei Saesneg prin, 'Do you have Scotch?' Doedd bosib bod y swyddog hwn mewn gwlad Islamaidd yn derbyn llwgrwobrwyon alcoholaidd!

"Mi wnawn ni sgio i lawr at y lifft gadair acw ac wedyn cewch fynd lawr arni hi.

Roeddwn bron a cholli fy mholion sgio a gollwng y lifft yn gyfangwbl o 'ngafael.

Wedyn ciwio am y lifft gadair a phoeni braidd, sut i fynd arni.

Doedd dim ots gen i bellach am ddim - ac ni phoenwn am ddod oddiar y lifft.

Doedd y dyn yn ei gaban ddim yn gallu dod i'm helpu oherwydd bod fy nwy sgi wedi troi ar draws llwybr y lifft ac yn gorffwys ar ei ddrws fel nad agorai hwnnw!

Creffais ar y dyn o 'mlaen yn mynd arni hi - safodd yn ei hymyl, herciodd y lifft a neidiodd y dyn ddwy lath i'r awyr - ac i fyny a fo!

Roedd y lifft gadair nesa' ar ei ffordd i fyny ac yn beryg o agos i mi.

Gwthiais y polion sgio'n ddiogel dan fy nghesail - gafaelais yn dynn a'm dwylo'n uchel ar y polyn a herciodd y lifft.

Oherwydd i rywun golli'r lluniau i'w gludo ar y pas i'r lifft sgio rhaid aros am ddwy awr.

Gwyliais yr hyn a wnaeth hi a dod oddiar y lifft yn union yr un fan a hi - ond syrthiodd ac yn rhy hwyr sylweddolais nad oedd hithau'n hyddysg yn y grefft yma - ac felly syrthiais innau.

Doedd dim i'w wneud ond trio edrych yn eofn a doeth a gwneud yn union yr hyn a wnai Jan o Wrecsam a eisteddai ar y lifft o 'mlaen i.

Rwan y tro yma sgiwch i lawr y lifft yna ac arhoswch!" Dilynais Richard - un o'r dosbarth - yn ei gap coch, y tro yma.

Gwawriodd fore Llun, ac ar ol gosod y sgis cafwyd gorchymyn i fynd i fyny ar y lifft gadair - fesul un.

Sci dchown dder, chiw, go chyp chon ddy lifft!" Rwan nid cadair oedd yn fy nisgwyl ond polyn hir o'r awyr a mymryn o fotwm ar ei waelod - i eistedd arno - debyg!

Yr oedd meddai fo wedi mynd ar ei feic i Dremadog, wedi cael lifft neu ddwy i'r Bala a thrên wedyn.

Ond roedd hi'n amser poeni eto oherwydd bod y lifft ar fin cyrraedd pen ei thaith!

Yna, arweinidod y cawr ef i'r lifft heb yngan yr un gair ac o hwnnw, gyda thraed Willie yn suddo yn y gwely plu o garped, i'w ystafell.

Yr oedd dyn a elwir yn filiwnydd, a chanddo swyddfa mewn tŵr uchel, a phan esgynnai i'w swyddfa, arferai ddefnyddio lifft, ond pan ddelai o'i swyddfa, efe a gerddai i lawr ar hyd y grisiau.

Dywedodd y byddai'n cael lifft efo fo a'r wraig.

Os oes angen lifft arnoch, cysylltwch â'r swyddfa.

Na doedd neb o'r dosbarth wrth y lifft chwaith!