Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

linda

linda

"Fuoch chi'n hir, Dadi," meddai Linda.

Mae teitl ei gyfrol, Unigolion, Unigeddau yn darlunio'r mŵd yn deg ac mae'r stori gynta' am yr ymdrech i achub rhywbeth o alanas priodas lle mae cariad wedi marw "Stori Linda%, yn nodweddiadol o fŵd stoicaidd ond tosturiol sawl stori ganddo ef.

Fe ddechreuodd siarad â'i mam, a chafodd wybod eu bod yn dod o gymdogaeth ei wraig, ac yn wir ei bod wedi enwi'r ferch ar ôl ei Linda ef.

Mae'r Pecyn Adnoddau yn cynnwys wyth casÚt o'r 30 rhaglen a ffolder gynhwysfawr o nodiadau gan Linda Wyn, Coleg Menai.

Yr oedd yn Arberth, o flaen Gwesty'r Angel, gyda Linda ei wraig.

Y buddugol yn ein cystadleuaeth arbennig ar gyfer Diwrnod y Llyfr yw Linda Davage, Brook Cottage, Little Mill, Pont-y-Pwl.

Gyda nhw yn y car roedd eu dau blentyn, Linda - gwallt coch, deg oed, a Richard (Dic), gwallt du, deuddeg oed.

Aeth i lawr i'r traeth; ac yno fe ddechreuodd chwarae gyda merch fach ryw chwech oed o'r enw Linda.

GENEDIGAETH: Llongyfarchiadau i John a Linda Duggan, Tafarn yr Union Garth, ar ddod yn daid a nain unwaith eto.